Om IT-tjänster för studenter

Som student vid Umeå universitet har du tillgång till ett antal centrala IKT- och IT-tjänster. Här är en sammanställning av dessa.

Gå direkt till:

Inloggningar:

Umu-id (tidigare CAS och AD)

Trådlösa nätverk:

eduroam UmU wlan

Information på webben:

Student-
webben
Utbildnings-
fliken
Universitets-bibliotekets webb Kunskaps-
databasen Manual

Studieadministrativa system:

Antagning.se Ladok

Studenttjänster:

Portalen Lärplatt-
formar
E-post Office 365: e-post, lagringsyta, samarbetsyta, Office-paketet

Andra stödtjänster:

Urkund Microsoft Imagine Programvaror för dig med läs- och skriv-
svårigheter eller syn-
nedsättning
Självstudie-material i Microsofts produkter

Inloggningar

Umu-id (tidigare CAS och AD)

För att få åtkomst till de gemensamma it-systemen vid Umeå universitet behöver du ett användarkonto för inloggning till vår centrala autentiseringstjänst, Umu-id.

När du aktiverar ditt användarkonto får du ett användarnamn. För studenter är användarnamnet detsamma som den del som står före @ i student-e-postadressen. Exempel: personen som har e-postadressen aonmus95@student.umu.se har användarnamnet aonmus95.

Servicedesk kan hjälpa dig om du har problem med din inloggning. Skicka då ett meddelande via kontaktformuläret till höger.Kunskapsdatabasen Manual - aktivera ditt Umu-id

Trådlösa nätverk

Eduroam

Umeå universitet erbjuder eduroam till studenter och anställda. Eduroam är en internationell tjänst som erbjuder den som har ett användarkonto vid en medlemsorganisation (bl.a. de flesta svenska universiteten), vanligtvis anställda/studenter vid universitet, trådlös internet-anslutning på alla de platser där tjänsten erbjuds. Läs mer om detta och vilka universitet som är anslutna på www.eduroam.org.

För att få tillgång till eduroam behöver du ett personligt eduroam-certifikat som är giltigt i 4 år, samt en del konfiguration i dina trådlösa säkerhetsinställningar. Certifikatet hämtar du på www.eduroam.umu.se där du även kan läsa mer om hur du ställer in din dator för att använda eduroam.Kunskapsdatabasen Manual - frågor och svar om eduroam

UmU wlan

På campus finns också det trådlösa nätverket UmU wlan, som i första hand täcker de publika utrymmena som fik, samlingsplatser, bibliotek och de flesta hörsalar/lektionssalar. UmU wlan når du genom att logga in med din UmU-id.

Information på webben

Studentwebben

På studentwebben, www.student.umu.se, hittar du all generell information från Umeå universitet som du kan behöva under studietiden. Där finns också omvärldsnyheter, driftmeddelanden för de system som du kan vara berörd av och kalendariet som annonserar om interna aktiviteter.Student

Utbildningsfliken

På fliken Utbildning hittar du information som du behöver när du ska söka kurser eller program, och en hel del som kan vara intressant när du är ny som student.Utbildning

Universitetsbibliotekets webb

Från universitetsbibliotekets webb kan du söka böcker och artiklar, förlänga lån, köa på böcker, läsa e-böcker och tidskriftsartiklar, boka grupprum, lämna inköpsförslag, ta del bibliotekets kursutbud, få tips om skrivande och referenshantering, publicera uppsatser och mycket annat.
Universitetsbiblioteket (UB)

Kunskapsdatabasen Manual

I Manual finns instruktioner och mer information om universitetets IT-tjänster och system.Manual

Studieadministrativa system

För anmälan och antagning - Antagning.se/NyA

Umeå universitet är anslutet till det nationella antagningssystemet, NyA, som ligger till grund för anmälningssajten till universitets- och högskoleutbildning Antagning.se. De uppgifter om din anmälan (meriter, meddelanden, urvalsresultat mm) som du kan se på Antagning.se hämtas från NyA.

Under pågående antagningsomgång uppdateras uppgifter i NyA avseende exempelvis ladokmeriter. Dina uppgifter uppdateras alltså bara om du anmäler dig till ny termin; syftet med sajten är att ta emot anmälan och kommunicera resultat till den som söker utbildning, inte att vara ett arkiv för studiemeriter. För det ändamålet finns Ladok (nås via Portalen, se nedan).
Antagning.se

För studiedokumentation - Ladok på webb (LPW)

Det nationella system där uppgifter om dina registreringar och resultat på kurser lagras heter Ladok. Du når själv uppgifter om dina kurser i Portalen (se nedan), där webbversionen av Ladok används. Studieadministratörerna på institutionerna använder Ladok när de registrerar och lägger in resultat på kurser, och du kan även vända dig till dem för att få utdrag ur Ladok.
Om Ladok

Studenttjänster

Portalen

Portalen är en så kallad personlig portal som är tillgänglig för samtliga studenter vid universitetet. I Portalen når du dina studiemeriter, student-e-posten, medgivandetjänst för studentrabatter, tjänsten för att ansöka om examen med mera.Om Portalen

Lärplattformar

Umeå universitet har två lärplattformar som används för undervisning och kursadministration - Cambro och Moodle. Du loggar du in till dem via länkarna på www.student.umu.se (finns även till höger på den här sidan). Om universitetets lärplattformar

Utöver dessa använder olika institutioner egna system för vissa kurser; du får information från institutionen om hur du ska hitta till det system/lärplattform som används för just din kurs.

E-post

När du aktiverar ditt användarkonto får du automatiskt tillgång till ett e-postkonto i Office 365 (som får adressen CAS-id@student.umu.se). Du kan sedan välja om det är det kontot som du vill använda för din korrespondens med universitetet. Du får också tillgång till ett e-postkonto i GoogleApps som universitetet erbjuder. Om du vill kan du även byta primär e-post till ett eget e-postkonto.

För att byta primärt e-postkonto går du till Servicedesk, loggar in med din Umu-id och väljer därefter 'Mina sidor/E-postinställningar' i vänstermenyn.
Till Servicedesk

GoogleApps når du via länken nedan (logga in med din UmU-id). Grundpaketet erbjuder 1 GB lagringsutrymme för dokument och mer än 7 GB utrymme för e-posten.
Till GoogleApps

Office 365 - e-post, lagringsyta, samarbetsyta och Office-paketet

Universitetet tillhandahåller Microsofts Office 365 som system för student-e-post. Office 365 innehåller även andra tjänster som ger dig bättre möjligheter för kommunikation och samarbete med exempelvis andra studenter. Dessa tjänster innefattar dokumentlagring, samarbetsytor, Office-paketets programvaror som webbläsarversioner samt Office Pro för nedladdning till din dator.
Om Office 365

Andra stödtjänster

Urkund - plagiatkontroll

Vissa utbildningar använder Urkund som plagiatkontroll och din institution berättar mer om hur det används i dina kurser. Du skickar dina PM/uppsatser till Urkund genom att maila dem till din lärares analysadress som en bifogad fil.
Om Urkund

Microsoft Imagine – tillgång till Microsofts utvecklingsverktyg

Microsoft Imagine innebär en paketlösning som ger Umeå universitets studenter och anställda tillgång till Microsofts utvecklings- och designmjukvaror. Verktygen passar framför allt för tekniska utbildningar (IT/data), men alla studenter och anställda som vill kan använda dem. Imagine inkluderar de flesta av Microsofts applikationer, dock inte Officepaketen.

För att använda Microsoft Imagine behöver du anmäla dig och verifiera att du är student eller anställd vid Umeå universitet. Som student gör du det i Portalen på fliken "Program och IT-hjälpmedel".

Läs mer om tjänsten i Kunskapsdatabasen Manual:
Om Microsoft Imagine

Programvaror för dig med läs- och skrivsvårigheter eller synnedsättning

Om du har läs- och skrivsvårigheter eller synnedsättning erbjuder universitetet programvaror som kan ge dig stöd i dina studier. Det handlar om:

  • rättstavningsprogram på svenska och engelska
  • talsyntesprogram med stöd för flera språk. Programmen fungerar för Internet Explorer och Microsoft Word
  • ordböcker (svenska och svenska/engelska).

Du som är student når programmen via fliken ”Program och IT-hjälpmedel” i Portalen.

Självstudiematerial i Microsofts produkter

Som student vid Umeå universitet har du gratis tillgång till Microsoft IT Academy Program som ger dig möjlighet att utbilda dig inom Microsofts programvaror. Utbildningen är interaktiv vilket innebär att du på egen hand läser vid din dator när och där det passar dig bäst.

Du som är student når materialet via fliken ”Program och IT-hjälpmedel” i Portalen.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion