Till umu.se

Aktivera ditt konto vid Umeå universitet

För att få åtkomst till de centrala it-systemen vid Umeå universitet behöver du ett användarkonto för inloggning till vår centrala autentiseringstjänst, Umu-id.

Umeå universitet erbjuder alla studenter ett användarkonto i samband med att du blivit antagen till en utbildning. Användarkontot ger dig tillgång till våra trådlösa nätverk, lärplattformen Cambro och möjlighet att ange en tillfällig postadress, kontrollera studieresultat m m i Portalen.

Du får även en e-postadress som Umeå universitet använder för att kommunicera med dig som student. Student-eposten når du på fliken 'E-post' i Portalen. Dessutom måste du ha aktiverat ditt användarkonto för att kunna skaffa UmU-kortet. Därför är det viktigt att du aktiverar ditt användarkonto så snart som möjligt!

Två sätt att aktivera användarkontot

Om du har antagits till utbildning vid Umeå universitet (och inte är utbytesstudent) får du uppgifter om tillfällig identitet, antingen i ett brev skickat till din folkbokföringsadress eller på annat sätt, efter det sista aktuella urvalet. Den tillfälliga identiteten kan du använda för att aktivera ditt användarkonto.

Det andra sättet att aktivera ditt användarkonto är via din användare på Antagning.se. Aktivering via Antagning.se är tillgänglig från första veckan i augusti respektive januari, beroende på om du ska börja läsa på höst- respektive vårterminen.

Båda sätten att aktivera användarkontot når du via länken nedan.Aktivera användarkontot (Umu-id)

Om du är utbytesstudent

Om du är antagen vid Umeå universitet som utbytesstudent får du information om hur du ska aktivera ditt användarkonto när du kommer till Umeå.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion