Till umu.se

Aktivera ditt konto vid Umeå universitet

För att använda universitetets centrala it-system behöver du ett användarkonto, Umu-id. Det får du när du blivit antagen till utbildning vid Umeå universitet, och du måste börja med att aktivera det för att det ska fungera.

Som student vid Umeå universitet får du ett användarkonto, Umu-id. Med det får du tillgång till våra trådlösa nätverk, de centrala lärplattformarna Cambro och Moodle, samt Portalen där du bland annat kan anmäla dig till tentamen, ta ut studieintyg eller ansöka om examen. Du får även en e-postadress, som du når på fliken 'E-post' i Portalen.

Användarkontot krävs också för att du ska kunna skaffa UmU-kortet. Därför är det viktigt att du aktiverar ditt användarkonto så snart som möjligt!

Två sätt att aktivera användarkontot

När du har antagits i det sista urvalet till utbildning vid Umeå universitet (och inte är utbytesstudent) får du uppgifter om tillfällig identitet skickat i ett brev till din folkbokföringsadress. Brevet får du första veckan i augusti respektive januari beroende på om du ska börja läsa på höst- respektive vårterminen.

Det andra sättet du kan aktivera ditt användarkonto är genom din användare på Antagning.se. Aktivering via Antagning.se är tillgänglig från första veckan i augusti respektive januari, beroende på om du ska börja läsa på höst- respektive vårterminen.

Båda sätten att aktivera användarkontot når du via länken nedan.Aktivera användarkontot (Umu-id)

Om du är utbytesstudent

Om du är antagen vid Umeå universitet som utbytesstudent får du information om hur du ska aktivera ditt användarkonto när du kommer till Umeå.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion