Examen

På de här sidorna hittar du information om examen. I menyn väljer du om du vill läsa om examensbestämmelser, hur du ansöker om din examen eller information om tillgodoräknanden. Där hittar du också svar på vanliga frågor om examen.

Varför ska jag ta ut en examen och hur gör jag?

Ett mål med studierna är ofta att det ska leda till en examen. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler. En examen visar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område. Det ger dig en värdehandling inför framtiden antingen du vill fortsätta studera och/eller forska eller börja arbeta.

Du ansöker om examen i Portalen. Mer information hittar du på:
Ansök om examen

Hur vet jag om jag uppfyller kraven för en viss examen?

Det är de examensbestämmelser som gäller vid den tidpunkt när du ansöker om ditt examensbevis som avgör om beviset kan utfärdas eller inte. Bestämmelserna regleras främst i högskoleförordningen (SFS 1993:100) och i Umeå universitets lokala examensordning.

Utifrån dessa bestämmelser har alla utbildningar sina egna specifika examenskrav. Det betyder att varje examen har en fastställd lokal examensbeskrivning vid Umeå universitet. I examensbeskrivningarna kan du läsa om examensomfattning, mål och särskilda krav för en specifik examen. Om du behöver vägledning eller studieplanering bör du vända dig till studievägledaren vid ansvarig institution (eller motsvarande).

Examenskraven finns på:
Bestämmelser

Vilka examina kan Umeå universitet utfärda?

Vid svenska högskolor och universitet finns tre typer av examina; generell examen, konstnärlig examen och yrkesexamen. De generella och konstnärliga examina innehåller ett huvudområde som visar profilen i examen. Yrkesexamina har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde och är det som ligger till grund för ansökan om legitimation för reglerade yrken (exempelvis sjuksköterska och lärare).

Via länken nedan ser du vilka examina som Umeå universitet har rätt att utfärda.Examina vid Umeå universitet

Examensbevis och Diploma Supplement (DS)

Ditt examensbevis kommer att visa examensbenämningen (t.ex. Filosofie kandidatexamen) samt de kurser som ingår i examen. Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska och engelska) och kostnadsfritt.

Diploma Supplement beskriver utbildningen och hur det svenska högskolesystemet ser ut. Diploma Supplement är en engelskspråkig bilaga som automatiskt följer med examensbeviset.
Diploma Supplement

Foto: Elin Berge


Sidansvarig: Examina

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.