Till umu.se

Lärarlegitimation

2011 beslutade riksdagen att införa legitimation för lärare och förskollärare. Du ansöker om legitimationen hos Skolverket.

Hur får jag min lärar- eller förskollärarlegitimation?

För att kunna ansöka om legitimation behöver du en utfärdad lärarexamen. Om du har en utfärdad lärarexamen vänder du dig till Skolverket för att skicka in en ansökan för din legitimation. Skolverket handlägger ärendet och beslutar om legitimationen och dina behörigheter.

Jag är klar med min lärarutbildning, hur söker jag examen?

Om alla kurser är klara från din lärarutbildning vid Umeå universitet kan du ansöka om examen. Du ansöker enklast om din examen online i Portalen, under fliken Mina studier.

Det går även att ansöka om examen via ansökningsblankett som kan beställas från Infocenter. Blanketten skickas sedan in till Studentcentrum/Examina.

Jag är INTE klar med min lärarutbildning, hur gör jag?

Om någon eller några kurser saknas från den lärarutbildning du läst vid Umeå universitet vänder du dig till Lärarhögskolan för information om möjligheten att komplettera dina studier.

När måste jag senast ta ut min lärarexamen enligt äldre bestämmelser?

Regeringen har vidtagit åtgärder för att lärare som genomgått en äldre lärarutbildning men inte tagit ut sin examen, nu lättare ska kunna komplettera och ansöka om examen. Möjligheten att ta ut en lärarexamen enligt äldre bestämmelser gäller till och med den 30 juni 2023. Det betyder att alla kurser som ska ingå i examen måste vara slutförda senast detta datum.

Om du är antagen och studerar inom VAL-projektet gäller dock att kurserna ska vara slutförda senast den 30 juni 2030 för att kunna få en lärarexamen enligt äldre bestämmelser.

Hur gör jag för att få min lärarexamen verifierad?

Om du behöver få din redan utfärdade examen från Umeå universitet verifierad i samband med anställning eller ansökan om legitimation, tar du enklast ut ett studieintyg från Portalen. Du kan även beställa studieintyget från Infocenter. Studieintyget visar din examen och dina kurser från Umeå universitet.

Studieintyget räcker normalt för att styrka din examen och kommer att accepteras av Skolverket i samband med ansökan om lärarlegitimationen. Om du ändå behöver en kopia av ditt examensbevis kontaktar du Infocenter för en arkivbeställning. Ange vilken examen det rör sig om, ditt namn och personnummer samt vilken adress du vill ha kopian skickad till. En vidimerad kopia kommer sen att skickas till dig, normalt inom en vecka.

Jag har redan en lärarexamen, men har läst till ytterligare undervisningsämne. Hur får jag legitimation i mitt nya ämne?

Om du redan har en utfärdad lärarexamen från Umeå universitet och läst till fler ämnen för att undervisa i samma årskurser, ska du inte ansöka om en ny lärarexamen. Istället vänder du dig till Skolverket och söker s.k. utökad/kompletterande behörighet. Skolverket beslutar om du får legitimation i det nya ämnet.

Vem vänder jag mig till när Skolverket behöver hjälp med ämnesbedömning?

Det är Skolverket som beslutar om vilka behörigheter du får i din legitimation. Ibland behöver Skolverket yttrande från Umeå universitet när det gäller behörigheter till vissa ämnen och årskurser. I de fall du eller Skolverket behöver hjälp med ämnesbedömning ska i första hand utbildningsledare vid Lärarhögskolan kontaktas.

För mer information:
Skolverkets hemsida


Sidansvarig: Examina

Utskriftsversion

Lärare håller föreläsning

Bild: Elin Berge