Till umu.se

Ansök om examen

När du är klar med dina studier ansöker du själv om att få ett examensbevis. Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala examensbestämmelser. Godkänns ansökan utfärdas examen och beviset skickas till dig.

Ansök i Portalen

I Portalen ansöker du om din examen på grundnivå eller avancerad nivå. Genom att logga in med ditt centrala användarnamn (CAS) kan du både ansöka om din examen och sedan följa handläggningen av ansökan.

I Portalen väljer du fliken Mina studier. Du når sedan tjänsten Ansök om examen via menyn.

Observera att du måste göra en ansökan per examen. Om du vill ansöka om både yrkesexamen och generell examen, exempelvis sjuksköterske- och kandidatexamen, måste du göra två separata ansökningar.

Om du av tekniska eller andra skäl inte kan ansöka om examen i Portalen, har du möjlighet att i stället använda en ansökningsblankett. Kontakta Infocenter om du behöver en blankett hemskickad.

Examina på forskarnivå

Om du vill ansöka om en licentiat- eller doktorsexamen ska du använda en särskild ansökningsblankett. Blanketten kan laddas ner och skrivas ut från den här sidan eller beställas från Infocenter.

Bra att veta när du ansöker om examen

  • Examinas rekommendation är att du ansöker om examen när alla kurser är godkända (dvs fått slutbetyg i Ladok) eller tidigast när en kurs återstår under förutsättning att kursen är påbörjad. Om du ansöker och din sista kurs inte blivit godkänd (och slutrapporterad i Ladok) inom 60 dagar från det att ansökan inkom, avslutas den. I sådant fall måste du ansöka om examen på nytt.
  • Handläggningstiden varierar under året beroende på antalet inkomna ansökningar. Examina fattar normalt beslut om din examensansökan inom 60 dagar. Vissa typer av examen är prioriterade, exempelvis yrkesexamina med legitimationskrav från Socialstyrelsen. Om din examensansökan medför beslut om tillgodoräknande kan handläggningstiden förlängas.
  • Ansökan ska göras vid det lärosäte där du läst din sista kurs om inte de berörda universiteten/högskolorna i det enskilda fallet kommer överens om annat.
  • Du ansvarar själv för att kontrollera att uppgifterna i Ladok om dina genomförda studier stämmer. Om de inte är korrekta ska du kontakta berörd institution innan du ansöker om examen.
  • Endast hel och avslutad kurs kan ingå i din examen.
  • Om du har läst kurser vid andra universitet eller högskolor i Sverige och vill ta med dem i din examen, ange dessa kurser samt lärosäte i din ansökan.
  • Examensbeviset och bilagan Diploma Supplement innehåller både svensk och engelsk information och är kostnadsfria.
  • Utfärdade examina vid Umeå universitet publiceras i följande tidningar: Norran, Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens-Kuriren, Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad, Piteå-Tidningen, Sundsvalls Tidning, Örnsköldsviks Allehanda och Vertex (Umeå universitets studenttidning). Om du inte vill att ditt namn ska publiceras i tidningen anger du detta i din examensansökan.
  • Examensbeviset utfärdas endast i ett original och bör hanteras som en värdehandling.

Sidansvarig: Examina

Utskriftsversion

Ansökningsblankett för licentiat- eller doktorsexamen

Ansökan om examensbevis på forskarnivå

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.