Till umu.se

1993 års examensbestämmelser - övergångsregler

Du som har påbörjat din utbildning före den 1 juli 2007 har, under en övergångsperiod, rätt att slutföra den och få en examen enligt 1993 års bestämmelser. Om du vill ta ut din examen enligt äldre bestämmelser måste alla kurser som du vill ha med i examen vara slutförda senast 30 juni 2015.

Från och med 1 juli 2007 anpassades det svenska universitets- och högskolesystemet till övriga Europa. I och med denna anpassning infördes även nya examenskrav (2007 års bestämmelser).

Vid Umeå universitet är det möjligt att ansöka om examen enligt 1993 års bestämmelser om:

 1. du har påbörjat dina studier före 1 juli 2007,
 2. alla kurser som ska ingå i din examen är slutförda senast 30 juni 2015 (för lärarexamen enligt äldre bestämmelser gäller att alla kurser ska vara slutförda senast 30 juni 2023), och
 3. du uppfyller examenskraven enligt 1993 års bestämmelser (det vill säga högskoleförordning, lokal examensordning och examensbeskrivningar).

Om du uppfyller ovanstående krav så kan du ansöka om din examen vid Umeå universitet även efter 30 juni 2015.

Om du inte är klar med din utbildning och behöver komplettera dina studier för en examen enligt nya bestämmelser bör du ta kontakt med ansvarig institution för vägledning och studieplanering.

Examen inom grund- och forskarutbildning

Enligt 1993 års examensordning finns examina inom grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning. 1 poäng avser 1 veckas heltidsstudier. 20 poäng motsvarar en termins studier och 40 poäng ett läsår. Nedan kan du läsa om examenskrav enligt 1993 års lokala examensordning. Preciserade examenskrav för en specifik examen framgår av respektive lokal examensbeskrivning.
Examensbeskrivningar - 1993 års bestämmelser

grundutbildningsnivå finns två kategorier av examina: generella examen och yrkesexamen. Nedan finns de allmänna examenskraven. Övriga preciserade krav som universitetet bestämt framgår av respektive examensbeskrivning.

Högskoleexamen

uppnås efter:

 • minst 80 poäng i avslutade kurser, varav:
 • 40 poäng i ett huvudämne

Kandidatexamen

uppnås efter:

 • minst 120 poäng i avslutade kurser, varav:
 • 60 poäng i ett huvudämne
 • 20 poäng på C-nivå
 • examensarbete om minst 10 poäng på C-nivå

Magisterexamen med ämnesdjup

uppnås efter:

 • minst 160 poäng i avslutade kurser, varav:
 • 80 poäng i ett huvudämne
 • 40 poäng på C-/D-nivå varav minst 20 poäng på D-nivå
 • examensarbete om minst 20 poäng på D-nivå eller två examensarbeten om vardera minst 10 poäng på C-/D-nivå.

Magisterexamen med ämnesbredd

uppnås efter:

 • en examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen
 • minst 40 poäng med viss inriktning
 • examensarbete om minst 10 poäng.

Särskilda examenskrav framgår av respektive examensbeskrivning.

Yrkesexamen

Umeå universitet har rätt att utfärda följande yrkesexamina:

Arbetsterapeutexamen
Barnmorskeexamen
Biomedicinsk analytikerexamen
Civilingenjörsexamen
Dietistexamen
Högskoleingenjörsexamen
Juris kandidatexamen
Logopedexamen
Läkarexamen
Lärarexamen
Psykologexamen
Psykoterapeutexamen
Receptarieexamen
Röntgensjuksköterskeexamen
Sjukgymnastexamen
Sjukhusfysikerexamen
Sjuksköterskeexamen
Social omsorgsexamen (t.o.m. 30 juni 2015)
Socionomexamen
Specialistsjuksköterskeexamen
Specialpedagogexamen
Studie- och yrkesvägledarexamen
Tandhygienistexamen
Tandläkarexamen
Tandteknikerexamen
Teologie kandidatexamen (t.o.m. 30 juni 2015)
Yrkeshögskoleexamen (t.o.m. 30 juni 2015)

Särskilda examenskrav framgår av respektive examensbeskrivning.

forskarutbildningsnivå finns två typer av examen: licentiatexamen och doktorsexamen. Nedan finns de allmänna examenskraven.

Licentiatexamen

uppnås efter:

 • godkända prov som ingår i en del av forskarutbildningen
 • godkänd vetenskaplig uppsats om minst 40 poäng

Doktorsexamen

uppnås efter:

 • godkända prov som ingår i forskarutbildningen
 • godkänd vetenskaplig avhandling om minst 80 poäng

                                                                                                Till sidans topp

Foto: Jan Lindmark


Sidansvarig: Examina

Utskriftsversion

Dammen, Norrskenet och Förvaltningshuset

Bild: Michael Nordvall

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.