Examensbeskrivningar

För varje examen får högskolor och universitet ange mer preciserade examenskrav utöver dem som föreskrivs i Högskoleförordningen. Sådana krav uttrycker vad som krävs för att erhålla t.ex. en kandidatexamen med en viss inriktning eller en viss yrkesexamen.

I nedanstående lista finns de senast fastställda examensbeskrivningarna vid Umeå universitet enligt 2007 års bestämmelser. Om du söker en tidigare fastställd examensbeskrivning, är du välkommen att kontakta Studentcentrum/Examina.

Gå direkt till:

Examen på grundnivå
Examen på avancerad nivå
Examen på forskarnivå

Examensbeskrivningarna är listade efter huvudområden. Om examen har inriktning visas den istället i listan och anges inom parentes (inr).

GRUNDNIVÅ

Högskoleexamen

Kandidatexamen

Yrkesexamen

Fastighetsmäkleri (inr)

Ekonomie kandidatexamen

Arbetsterapeutexamen
Företagande (inr) Företagsekonomi
Nationalekonomi
Statistik
Ekonomisk historia
Biomedicinsk analytikerexamen
inr klinisk fysiologi
Handel och logistik (inr)
Kreativ matlagning (inr) 

Farmacie kandidatexamen

Biomedicinsk analytikerexamen
inr laboratoriemedicin
Ledarskap och coaching inom idrott (inr) Farmaci Dietistexamen
Fysioterapeutexamen
Förskollärarexamen
Grundlärarexamen inr fritidshem
Medieproduktion (inr)

Filosofie kandidatexamen

Naturguidning (inr) Beräkningsvetenskap (inr) Högskoleingenjörsexamen
inr byggteknik
Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Högskoleingenjörsexamen
inr elektronik och datorteknik
Högskoleingenjörsexamen
inr elkraftteknik
Nät- och kommunikationsteknik (inr) Datalogi (inr) Högskoleingenjörsexamen
inr energiteknik
Destinationsutveckling och turismplanering (inr)
Processoperatör (inr) Digital medieproduktion (inr) Högskoleingenjörsexamen
inr maskinteknik
Psykiatrisk omvårdnad (inr) Digital tjänsteutveckling (inr) Högskoleingenjörsexamen
inr medieteknik
Filosofi och samhällsanalys (inr)
SPA-miljöer (inr) Gastronomi (inr) Lärarexamen
Gastronomi och kreativ matlagning (inr)
Gastronomi och värdskap (inr)
Turism, gastronomi och hospitality management (inr) Historisk samhällsanalys (inr) Receptarieexamen
Vårdadministration (inr) Hotellmanagement (inr) Röntgensjuksköterskeexamen
Högskoleexamen (övriga huvudområden utan inriktningskrav) Idéhistorisk samhällsanalys (inr)
Internationell kris- och konflikthantering (inr) Sjuksköterskeexamen
Kulturentreprenörskap (inr)
Kulturjournalistik (inr) Socionomexamen
Museer o kulturarv (inr)
Personal- och arbetslivsfrågor (inr) Studie- och yrkesvägledarexamen
Restaurangmanagement (inr) Tandhygienistexamen
Samhällsplanering (inr) Tandteknikerexamen
Språkkonsultverksamhet (inr) Yrkeslärarexamen
Strategisk kommunikation (inr) Ämneslärarexamen inr grundskolans årskurs 7-9 (via kompletterande pedagogisk utbildning)
Strategiskt ledarskap och utveckling (inr)
Systemvetenskap (inr) Ämneslärarexamen inr gymnasieskolan (via kompletterande pedagogisk utbildning)
Turism och hotell (inr)
Turism (inr)
Vetenskapsjournalistik (inr)
Vårdadministration (inr)
Filosofie kandidatexamen (huvudområden utan inriktningskrav)

Konstnärlig kandidatexamen

Arkitektur
Fri konst
Industridesign
Manusförfattande för film, TV och nya medier

Medicine kandidatexamen

Arbetsterapi
Barn- och ungdomspsykiatri
Biomedicin
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Fysioterapi
Idrottsmedicin
Medicin
Omvårdnad
Radiografi

Naturvetenskaplig kandidatexamen

Biologi
Fysik
Geovetenskap/Naturgeografi
Kemi
Miljö- och hälsoskydd
Molekylärbiologi

Odontologie kandidatexamen

Odontologi
Oral hälsa
Tandteknik

Politices kandidatexamen

Freds- och konfliktstudier
Nationalekonomi
Statistik
Statsvetenskap

Teknologie kandidatexamen

Datavetenskap
Byggteknik
Elektronik
Energiteknik
Geografiska informationssystem
Maskinteknik
Medieteknik
Miljöteknik
Fysik
Kemi
Matematik
Matematisk statistik
Molekylärbiologi

Teologie kandidatexamen

Teologi
Till sidans topp

AVANCERAD NIVÅ

Magisterexamen

Masterexamen

Yrkesexamen

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie masterexamen

Apotekarexamen
Arkitektexamen
Affärsutveckling och internationalisering (inr) Affärsutveckling och internationalisering (inr) Barnmorskeexamen
Finansiering (inr) Finansiering (inr) Civilekonomexamen
Företagsekonomi
Nationalekonomi
Ekonomisk historia
Företagsekonomi
Nationalekonomi
Ekonomisk historia
Hälsoekonomi (inr)
Civilekonomexamen
inr handel och logistik
Management (inr) Management (inr) Civilekonomexamen
inr internationell ekonomi
Marknadsföring (inr) Marknadsföring (inr) Civilekonomexamen
inr service management
Miljö- och naturresursekonomi (inr) Civilingenjörsexamen
inr bioteknik
Redovisning (inr) Redovisning (inr) Civilingenjörsexamen
inr bioteknik och genomik

Filosofie magisterexamen

Strategisk entreprenörskap (inr) Civilingenjörsexamen
inr energiteknik

Farmacie masterexamen

Civilingenjörsexamen
inr industriell ekonomi
Arbetsmiljöteknik (inr)
Arbetsrätt (inr) Farmaci
Beteendevetenskap (inr)

Filosofie masterexamen

Crossmedia interaktionsdesign (inr) Crossmedia interaktionsdesign (inr)

 
Digital fabrikation och innovation (inr)
Geografiska informationssystem (inr) Digital fabrikation och innovation (inr)
IT-management (inr) IT-management (inr)
Civilingenjörsexamen
inr interaktionsteknik och design
Kommersiell rätt (inr) Internationell social välfärd (inr) Civilingenjörsexamen
inr teknisk datavetenskap
Konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter (inr)
Krishantering och fredsbyggande (inr) Krishantering och fredsbyggande (inr) Civilingenjörsexamen
inr teknisk fysik
Civilingenjörsexamen inr teknisk kemi
Civilingenjörsexamen
inr teknisk naturvetenskaplig kemi
Grundlärarexamen inr förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Mark- och miljörätt (inr) Grundlärarexamen inr grundskolans årskurs 4-6
Människa - datorinteraktion och sociala medier (inr) Människa - datorinteraktion och sociala medier (inr)
Rätt, genus och samhälle (inr) Religionsvetenskapliga samhällsstudier (inr)
Rätt och samhälle (inr) Rätt, genus och samhälle (inr)
Rätt och samhälle (inr)
Samhällsanalys och utredningsarbete (inr) Samhällsanalys och utredningsarbete (inr) Juristexamen
Samhällsplanering (inr) Samhällsplanering (inr) Logopedexamen
Turism (inr) Turism (inr) Läkarexamen
Filosofie magisterexamen (huvudområden utan inriktningskrav) Filosofie masterexamen (huvudområden utan inriktningskrav) Lärarexamen

Konstnärlig magisterexamen

Arkitektur
Industridesign

Konstnärlig masterexamen

Psykologexamen
Psykologexamen inr idrott

Medicine magisterexamen

Arkitektur
Industridesign
Psykoterapeutexamen
inr familj, barn och ungdom
Arkitektur och stadsbyggnad (inr) Psykoterapeutexamen
inr kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi - vuxen
Avancerad produktdesign (inr)
Arbetsliv och hälsa
Arbetsterapi
Bildterapi
Biomedicin
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Folkhälsovetenskap
Fysioterapi
Idrottsmedicin
Logopedi
Medicin
Omvårdnad
Radiografi
Sexuell och reproduktiv hälsa
Direkt arkitektonisk intervention (inr) Psykoterapeutexamen
inr psykodynamisk psykoterapi - vuxen
Ergonomi (inr)
Företagssköterska (inr) Fri konst
Hållbar arkitektonisk produktion (inr)

Naturvetenskaplig magisterexamen

Interaktionsdesign (inr)
Beräkningsteknik
Biologi
Fysik
Geovetenskap/naturgeografi
Kemi
Miljö- och hälsoskydd
Molekylärbiologi

 
Transportdesign (inr) Sjukhusfysikerexamen

Medicine masterexamen

Specialistsjuksköterskeexamen
inr ambulanssjukvård
Växt- och skogsbioteknik (inr)
Arbetsterapi
Biomedicin
Folkhälsovetenskap
Fysioterapi
Omvårdnad
Sexuell och reproduktiv hälsa
Specialistsjuksköterskeexamen
inr anestesisjukvård
Hälsoekonomi (inr)

Naturvetenskaplig masterexamen

Specialistsjuksköterskeexamen
inr distriktssköterska

Odontologie magisterexamen

Beräkningsteknik
Biologi
Fysik
Geovetenskap/naturgeografi
Kemi
Molekylärbiologi
Specialistsjuksköterskeexamen
inr hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

 
Specialistsjuksköterskeexamen
inr intensivvård
Odontologi
Tandteknik
Ekologi (inr)
Naturvård (inr)
Växt- och skogsbioteknik (inr)
Specialistsjuksköterskeexamen
inr kirurgisk vård

Teknologie magisterexamen

Specialistsjuksköterskeexamen
inr onkologisk vård
Byggteknik
Datavetenskap
Elektronik
Energiteknik
Geografiska informationssystem
Maskinteknik
Biokemi (inr) (tidigare Proteiners struktur och funktion)
Läkemedelskemi (inr)
Miljökemi (inr)

 
Specialistsjuksköterskeexamen
inr operationssjukvård
Specialistsjuksköterskeexamen
inr psykiatrisk vård
Fysik
Kemi
Matematik
Matematisk statistik
Molekylärbiologi
Växt- och skogsbioteknik (inr)

Specialistsjuksköterskeexamen
inr vård av äldre

Odontologie masterexamen

Odontologi

Politices masterexamen

Public management (inr)

Teologie magisterexamen

Teknologie  masterexamen

Speciallärarexamen
inr matematikutveckling
Teologi Beräkningsteknik Speciallärarexamen
inr svenska/språk- skriv- och läsutveckling
Speciallärarexamen
inr utvecklingsstörning
Datavetenskap
- Datalogi (inr)
- Robotik och reglerteknik (inr)

- Människa-dator interaktion (inr)
Specialpedagogexamen
Elektronik
- Interaktiva tekniska system (inr)
- Robotik och reglerteknik (inr)
Tandläkarexamen
Energiteknik
- Biodrivmedel (inr)
Ämneslärarexamen inr grundskolans årskurs 7-9
Fysik
Kemi
Matematik
Matematisk statistik
Molekylärbiologi
Ämneslärarexamen inr gymnasieskolan

Teologie masterexamen

Historisk-systematisk teologi (inr)
Till sidans topp

FORSKARNIVÅ

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Ekonomie licentiatexamen Ekonomie doktorsexamen
Filosofie licentiatexamen Filosofie doktorsexamen
Juris licentiatexamen Juris doktorsexamen
Medicine licentiatexamen Medicine doktorsexamen
Odontologie licentiatexamen Odontologie doktorsexamen
Teknologie licentiatexamen Teknologie doktorsexamen
Teologie licentiatexamen Teologie doktorsexamen
Till sidans topp


Sidansvarig: Examina

Utskriftsversion

Soldäck med studenter utanför Samhällsvetarhuset

Bild: Elin Berge

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.