Till umu.se

Examina vid Umeå universitet

Umeå universitet har rätt att utfärda följande examina:

Generella examina

 • Högskoleexamen
 • Kandidatexamen
 • Magisterexamen
 • Masterexamen
 • Licentiatexamen
 • Doktorsexamen

Konstnärliga examina

 • Konstnärlig högskoleexamen
 • Konstnärlig kandidatexamen
 • Konstnärlig magisterexamen
 • Konstnärlig masterexamen

Yrkesexamina

 • Apotekarexamen
 • Arbetsterapeutexamen
 • Arkitektexamen
 • Barnmorskeexamen
 • Biomedicinsk analytikerexamen
 • Civilekonomexamen
 • Civilingenjörexamen
 • Dietistexamen
 • Fysioterapeutexamen
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Högskoleingenjörsexamen
 • Juristexamen
 • Logopedexamen
 • Läkarexamen
 • Lärarexamen
 • Psykologexamen
 • Psykoterapeutexamen
 • Receptarieexamen
 • Röntgensjuksköterskeexamen
 • Sjukgymnastexamen
 • Sjukhusfysikerexamen
 • Sjuksköterskexamen
 • Socionomexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen
 • Speciallärareexamen
 • Specialpedagogexamen
 • Studie- och yrkesvägledareexamen
 • Tandhygienistexamen
 • Tandläkareexamen
 • Tandteknikerexamen
 • Yrkeslärarexamen
 • Ämneslärarexamen

Sidansvarig: Examina

Utskriftsversion