Till umu.se

Diploma Supplement

Alla examensbevis som utfärdas av statliga universitet och högskolor ska åtföljas av en bilaga, ett så kallat Diploma Supplement, som beskriver bland annat innehåll i och omfattning av den utbildning som lett fram till examen.

Varför får jag ett Diploma Supplement?

Diploma Supplement ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands men också i Sverige. Diploma Supplement utfärdas kostnadsfritt och följer automatiskt med när man erhåller sitt examensbevis.

Diploma Supplement är:

  • en bilaga till examensbevis som utfärdas av ett universitet eller en högskola
  • ett instrument för information om det svenska högskolesystemet som ska underlätta för högskoleutbildade att studera eller arbeta i Europa
  • en exakt och enkel informationskälla som ökar förståelsen av individuella examina och dokument
  • alltid skriven på engelska.

Diploma Supplement är inte:

  • en ersättning för det egentliga examensbeviset utan en bilaga till detta
  • något som automatiskt garanterar att en utbildning erkänns
  • ett curriculum vitae (CV).

Till höger hittar du ett exempel på hur ett examensbevis med ett Diploma Supplement kan se ut och ett informationsblad om det svenska högskolesystemet, som följer med när du får ditt Diploma Supplement. Där finner du även ett exempel på ett studieintyg (från Ladok).


Sidansvarig: Examina

Utskriftsversion