Till umu.se

Kalendarium för studenter

Oktober 2014

14 oktober–18 november

Våga tala-kurs

Kurs/utbildning Fullbokat! Du kan ställa dig på reservlista: maila till claus.jochheim@umu.se För dig som vill hitta strategier för att minska din talrädsla och vill träna på att tala inför andra. Antal träffar: 6 tisdagar 16:00- 18:30 samt ett enskilt samtal inför kursstart.

15 oktober–26 november

ACT - Att leva livet och hantera stress

Kurs/utbildning Baserat på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ACT får du möjlighet att lära dig strategier för att hantera stress och oro.

21 oktober kl 12.10–13.00

Längtanshålet - varför fyller vi det med alkohål?

Föreläsning Välkommen till denna lunchföreläsning med Hillevi Wahl, journalist och författare. Hillevi berättar om sina erfarenheter av att växa upp i en familj med missbruk och vilka konsekvenser det kan få. En föreläsning om att överleva stora svårigheter och att bryta destruktiva mönster.

21 oktober kl 13.15–15.00

Socialt entreprenörskap – Vad är det egentligen och hur kan det stödjas?

Seminarium Socialt entreprenörskap och andra begrepp som samhällsentreprenörskap och sociala företag har blivit allt vanligare i den allmänna debatten och i olika politiska insatser. Men vad menas egentligen med dessa begrepp? Vad är det för typer av verksamheter det talas om?

21 oktober kl 19.00–20.00

Umeå 1314-2014. Tre korta föreläsningar

Föreläsning Inför Kulturhuvudstadsåret 2014 gav Johan Nordlander-sällskapet ut boken Umeå 1314-2014. 100 berättelser om 700 år. Tre av bokens artikelförfattare är ikväll inbjudna att föreläsa på temat Umeå.

22 oktober kl 19.00–20.00

Kvinnors företagande i Umeå och Västerbotten

Föreläsning Maria Broberg ledare för projektet "Kvinnor i västerbottniskt näringsliv" berättar om materialinsamling, intervjuer och möten med företag och företagare i länet.

23 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Skönhet i matematik

Föreläsning Manya Sundström och Lars-Daniel Öhman, institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet, föreläser under rubriken "Skönhet i matematik".

23 oktober–24 oktober

8:e tvärvetenskapliga konferensen för the University Network of the European Capitals of Culture

Konferens Årlig konferens som samlar universitet i kulturhuvudstäder. 2013 års konferens hölls i Marseille, årets alltså i Umeå.

23 oktober kl 13.00–16.00

Kortkurs: Videoredigering med Final Cut

Kurs/utbildning Denna kurs syftar till att ge en förståelse för klippningens funktion i arbetet med att sammanställa en film.

24 oktober kl 12.10–12.50

Ára

Kultur på campus ÁRA tar plats i mötet mellan samisk tradition och visionär energi. Med sin första skiva "O" skapade ÁRA nya vägar för jojken som konstform. Ett musikaliskt möte som överbryggade kulturella gränser.

24 oktober kl 13.15–15.00

Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet. SOU 2014:30

Seminarium Lena Gonäs, professor vid Karolinska institutet och gästprofessor vid Karlstads universitet ska presentera en alldeles ny SOU som hon och Lena Abrahamsson (professor LTU) är redaktörer för.

27 oktober kl 13.00–15.30

How to attract students's interest in Mathematics using puzzles and mathematical magic tricks.

Föreläsning Michael Lambrou from the University of Crete lectures on mathematical puzzles and mathematical magic tricks.

29 oktober kl 08.30–10.00

Referenshanteringssystemet EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

29 oktober kl 11.30–12.15

Idrottslunch: HPU - hälsosam prestationsutveckling.

Föreläsning Michael Svensson, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap - idrottsmedicinska enheten, föreläser om ett stort

29 oktober kl 19.00–20.00

Stilens munterhet. Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985

Föreläsning Stilens munterhet heter en nyutkommen bok där litteraturforskaren Annelie Bränström-Öhman publicerar ett urval av Sara Lidmans dagboksanteckningar från 1975-1985.

30 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: En "ren" näring eller kultur? Om konkurrerande bilder av rennäringen

Föreläsning Annette Löf, centrum för samisk forskning, Umeå universitet, föreläser under rubriken: En "ren" näring eller kultur? Om konkurrerande bilder av rennäringen.

30 oktober kl 18.30–20.00

Konstnärspresentation

Föreläsning Konstnären Rafael Lozano-Hemmer presenterar sitt arbete. Den 2 nov öppnar hans utställning A Draft of Shadows på Bildmuseet.

30 oktober kl 18.30–20.00

Ebola – epidemin, sjukdomen och hur vi förbereder oss

Föreläsning Informationskväll med föredrag, panelsamtal och frågestund om Ebola.


November 2014

2 november kl 14.00–18.00

Vernissage : Tre utställningar öppnas

Utställning Utställningarna Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows, Anders Sunna och Campanas öppnas.

3 november kl 10.00–16.00

Barntoppmöte

Konferens FN:s Barnkonvention ”föddes” i slutet av november 1989. I år, 25 år senare, vill Region Västerbotten bjuda in till Barntoppmöte på temat "Barns rätt till språk och identitet".

3 november–4 november

Family relationships: ethical and legal aspects

Workshop Workshop vid Umeå universitet som behandlar etiska och juridiska aspekter av familjerelationer.

4 november–5 november

Mimers årliga forskarkonferens

Konferens Mimers årliga forskarkonferens är en mötesplats för doktorander, forskare och folkbildare inom alla discipliner. Ett samarrangemang med Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet .

4 november kl 13.00–14.30

Reference management system Zotero

Kurs/utbildning Basic introduction to the reference management system Zotero. The course is in English.

5 november kl 10.00–12.00

Referenshanteringsprogrammet Mendeley

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringsprogrammet Mendeley, ett gratisprogram som är kompatibelt med flera webbläsare och ordbehandlingsprogram.

5 november kl 12.10–12.55

Till häst genom Västerbotten

Kultur på campus Sven Björklund och Olof Wretling berättar om boken ”Till häst genom Västerbotten” samt ger utdrag ur showen. I juni 2014 lämnar Sven Björklund och Olof Wretling Umeå (till häst) för en berättarjakt genom tre årstider i Västerbotten. Som Bröderna Grimm fast 200 år senare.

5 november kl 13.00–16.00

Plugga smart - lär dig mer

Föreläsning För dig som vill förbättra dina studievanor och din studieteknik.

5 november kl 19.00–20.00

Historier om Umeås regementen

Föreläsning Umeå räknades förr som en militärstad med både infanteriregemente (I20) och Norrlands blå dragoner (K4). Lars Flodström berättar om Umeå som militärstad med sina regementen, militärer och miljöer.

6 november kl 12.00–13.00

Arcum lunchseminarium november

Seminarium Arcum lunchseminarium november

6 november kl 12.00–13.00

Arcum Lunch Seminar

Seminarium Thursday 6 November, 12.00-13.00 in Triple Helix, Samverkanshuset Arcum invites to the third seminar in the Arcum Lunch Seminar Series during autumn 2014.

6 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Mer blod någon? Populärkulturens vampyrer i fansens versioner

Föreläsning Malin Isaksson & Maria Lindgren Leavenworh, båda institutionen för språkstudier, föreläser under rubriken "Mer blod någon? Populärkulturens vampyrer i fansens versioner"

6 november–20 november

Avspänningsgrupp

Kurs/utbildning Gruppen är fulltecknad! Har du besvär i form av spänningsvärk i axlar, nacke eller huvud? Här får du övning i avspänning och kort ergonomisk rådgivning.

9 november kl 12.00–17.00

Workshop i Campanas / Woods

Övrigt Öppen workshop i utställningen Campanas / Woods tillsammans med konstnären Jonas Nobel, Ugly Cute

11 november–12 november

KBC DAYS 2014

Konferens Annual Conference at KBC for members of the KBC departments and research units. Collaboration partners and guests are welcome! More information will be published on www.kbc.umu.se

11 november kl 13.15–15.00

Margareta Tillberg - Dissidens och industrispionage. Design i Sovjetunionen under det kalla kriget

Seminarieserie Högre seminariet i idéhistoria och vetenskaps-, teknik- och miljöstudier bjuder in till seminarium med Margareta Tillberg (Stockholms Universitet).

12 november kl 08.00–16.15

Exploateringar i Sápmi med speciellt fokus på gruvnäringen

Seminarium I föreläsningsserien "Det samiska samhället i historia och nutid. Teori och praktik i möte" presenteras ett seminarium som kommer att handla om exploateringar i Sápmi med speciellt fokus på gruvnäringen.

12 november kl 08.30–16.30

0-fels kvalitetskonferens

Konferens Förmiddagen innehåller föredrag av kvalitetsprofessorn Bengt Klefsjö och jämställdhetsexperten Helena Österlind. På eftermiddagen talar "hjärnladyn" Jenny Åkerman hur man mentalt förbereder verksamhetsförändringar.

12 november kl 09.00–12.00

Kortkurs: Att förstå programmeringens grunder

Kurs/utbildning I denna kurs tittar vi närmare på grunderna i programmering. Vad är ett programspråk och hur kan olika språk skilja sig åt? Vilken kunskap behöver man för att göra ett program och vilka är grundstenarna i de flesta programspråken?

12 november kl 19.00–20.00

Musikkväll: Andreas Drott och Ola Sundqvist

Konsert En musikkväll med två gitarrister och sångare från Umeå: Andreas Drott och Ola Sundqvist

13 november kl 08.30–10.00

Referenshanteringssystemet EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

13 november kl 09.00–12.00

Short course: Optimising the quality of video tutorials

Kurs/utbildning Online lectures are widely becoming the norm in education at all levels. If you have studied online you have probably experienced a wide variation in quality. This is a hands-on workshop which guides you to becoming an expert.

13 november–15 november

Mänskliga Rättighetsdagarna 2014

Konferens Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum i Umeå den 13-15 november. Årets tema är "Röster för rättigheter – mänskliga rättigheter och kultur". Ett flertal forskare och institutioner vid Umeå universitet medverkar i arrangemanget.

16 november kl 14.00–15.00

Curatorvisning av Rafael Lozano-Hemmer

Övrigt Intendent Cecilia Andersson visar utställningen Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows

19 november kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Fler flickor i innebandy

Föreläsning Inger Eliasson och Annika Johansson, pedagogiska institutionen, presenterar projektet Fler flickor i innebandy, om varför flickor i tonåren slutar spela innebandy.

19 november kl 13.00–16.00

Kortkurs: Skapa spel med Unity 3D

Kurs/utbildning Kursen är en introduktion till Unity. Vi går igenom processen från att ladda hem och installera programmet till att skapa ett färdigt, körbart “spel” som går att lägga ut på webben eller köra lokalt på datorn.

19 november kl 13.15–15.00

Doing Global Social Science: Issues, Problems and Challenges

Seminarium Sujata Patel, Department of Sociology, University of Hyderabad.

19 november kl 19.00–20.00

Musikkväll: O´Grejdi Nua Trio

Konsert Keltisk folkmusik och irländska ballader med gruppen O´Grejdi Nua Trio.

20 november kl 09.00–12.00

Kortkurs: Interaktiv eLearning med Storyline

Kurs/utbildning Storyline är ett verktyg för att skapa interaktiva kurser i digitalt format. Kursen visar grunderna i programmet och du får tips på hur det kan användas som ett pedagogiskt verktyg i en undervisningssituation.

20 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Designing the future public library

Föreläsning Aditya Pawar, Designhögskolan, Umeå universitet, föreläser under rubriken: "Designing the future public library".

26 november–28 november

g14 - Att utmana makten

Konferens 2014 års nationella genuskonferens, g14 - Att utmana makten, hålls i Umeå den 26-28 november. Nationella sekretariatet för genusforskning återupptog traditionen med återkommande nationella genuskonferenser genom att arrangera g12 i Göteborg 2012.

27 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Kulturhuvudstaden

Föreläsning Madeleine Eriksson, institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet, föreläser under rubriken: Kulturhuvudstaden

30 november kl 14.00–15.20

Dansperformance: Movement’s Corner

Övrigt Kl 14:00 och kl 15:00. Längd 20 minuter.


December 2014

3 december kl 14.00–15.00

Referenshanteringsprogram - en jämförelse

Kurs/utbildning Det finns ett stort antal referenshanteringsprogram att välja på. I denna kortkurs jämförs några grundfunktioner i referenshanteringsprogrammen EndNoteX7, EndNote Online, Mendeley och Zotero

4 december kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Stilens munterhet – Om Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk

Föreläsning Annelie Bränström Öhman, litteraturvetare, föreläser under rubriken "Stilens munterhet – Om Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk"

5 december kl 08.30–10.00

Referenshanteringssystemet EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

13 december kl 11.00–15.00

Pilgatans julmarknad

Övrigt Ett samarbete mellan Bokcafé Pilgatan, Kreativ Kollektiv, Verkligheten, ABF och Bildmuseet.

18 december kl 14.00–15.00

Medicinska appar

Kurs/utbildning Kursen presenterar ett urval nyttiga appar inom medicin för både iPhone och iPad.


Februari 2015

25 februari kl 09.30–15.30

Informationsdagen

Övrigt Onsdag den 25 februari kommer närmare 3 000 gymnasieelever från de fyra nordligaste länen till Campus Umeå. Här får de möjlighet att se sig omkring på universitetsområdet och träffa våra studenter som berättar om hur Umeå är som studentstad. Under dagen ger studenter, lärare och studievägledare information om universitetets utbildningar.


Sidansvarig: Annica Höglund
2011-09-01

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang