Till umu.se

Kalendarium för studenter

November 2015

29 november kl 14.00–15.00

Sinne och minne

Föreläsning Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna gång en luktforskare om hur vi tolkar vår omvärld via våra sinnen och en minnesforskare om kopplingar mellan livsstil och minne.

30 november kl 12.15–12.45

Matnyttig måndag: Tre verktyg för att skriva referenser

Föreläsning Spara tid genom att använda referensverktyg.


December 2015

1 december kl 12.10–12.30

Värt att se – ett konstverk på campus

Utställning Med anledning av Umeå universitets 50 årsfirande startar konst- och kulturföreningen Arte en ny programserie, Värt att se: ett konstverk på campus.

1 december kl 13.00–15.00

”…kritisk diskussion om humanioras roll i samtid och framtid”

Seminarium Humanioras ställning nu och i framtiden – introduktion av historikern Arne Jarrick, Stocholms universitet, en av författarna bakom rapporten "Humanities World Report 2015"

1 december kl 18.30–19.30

Folkmedicin och shamanism

Föreläsning Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna gång en religionsvetare om synen på shamanism och en etnolog om föreställningar om kropp, sjukdom och hälsa.

2 december kl 12.00–13.00

Arcum lunchseminarium December 2015

Seminarium Arcum invites to a lunch seminar on Wednesday, December 2, 12.00-13.00 at Universitetsklubben, Umeå University.

3 december kl 13.00–16.00

Skapa spel med Unity 3D

Kurs/utbildning Kursen är en introduktion till Unity. Vi går igenom processen från att ladda hem och installera programmet till att skapa ett färdigt, körbart “spel” som går att lägga ut på webben eller köra lokalt på datorn.

3 december kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

3 december kl 14.00–15.00

Medicinska appar

Kurs/utbildning Kursen presenterar ett urval appar/applications inom medicin, både för iPhone och iPAD.

3 december kl 14.00

Kempestiftelserna offentliggör Gunnar Öquist Fellows 2015

Övrigt Kempestiftelserna offentliggör årets Gunnar Öquist Fellows i Stora hörsalen i KBC-huset.

6 december kl 14.00–15.00

Visualisering och placebo

Föreläsning Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna gång om medicinsk forskning med både mikroskopiska och holistiska perspektiv, om cellforskning och sanningen om placeboeffekter.

8 december kl 18.00–22.00

Umeå Tech Arena

Övrigt Umeå Tech Arena är en mötesplats för innovatörer, entreprenörer, visionärer och investerare. Välkommen att möta upp den 8 december i Väven.

8 december kl 18.30–19.30

Ny teknik och idén om en digital planet

Föreläsning Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna gång en genusforskare som intresserar sig för digitaliseringen av vardagslivet och en idéhistoriker om ”Den digitala planeten”.

10 december kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

11 december kl 12.10–12.40

Lucia på campus med Umeå studentkör

Kultur på campus Lyser julstämningen med sin frånvaro i decembermörkret? Lugn, vi har lösningen. Det är allmänt känt att Lucia med Umeå Studentkör i Aula Nordica gör susen för julefriden.

16 december kl 13.00–14.00

Paulo Teodoro de Matos: Counting Colonial Populations in the Portuguese Overseas Empire, 1750-1875. Sources, social categorization and census-taking processes

Seminarium Paulo Teodoro de Matos är historiker med demografisk inrikting från Universidade Nova de Lisboa. de Matos' forskning kretsar kring historisk demografi, socialhistoria och den portugisiska expansionens historia. Seminariet hålls på engelska.


Januari 2016

19 januari kl 09.00–16.30

ARCUM Match Making Day at Folkets Hus

Övrigt With a growing network of Arctic researchers, Arcum cordially invites you to meet and to communicate your ongoing or future research with an Arctic/Northern approach with colleagues from all faculties. All participants will give a 5-10 minutes’ presentation on his/her research followed by questions.


Februari 2016

3 februari kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Prestationsteknologi med inriktning mot biomekanik och fysiologi

Föreläsning HC Holmberg är en av Sveriges främste experter inom området prestation och skidåkning. Under dagens idrottslunch kommer han att prata om prestationsteknologi med inriktning mot biomekanik och fysiologi med reflektioner och exempel från Olympisk idrott och hur de arbetar med detta område på Nationellt Vintersportcentrum.

24 februari–25 februari

Umeå Renewable Energy Meeting 2016, 24-26 February

Konferens UREM 2016 - Understanding and applying photosynthesis for a safe future Organizers: Christiane Funk, Sylvia Larsson, Johannes Hansson and Johannes Messinger More information on the English website.


Maj 2016

21 maj kl 16.00

Vårpromotionens ceremoni

Övrigt Vid vårpromotionens ceremoni firas de doktorer som har tagit ut sin doktorsexamen vid Umeå universitet. Promotionsceremonin är öppen för allmänheten och pågår ca två timmar.


Sidansvarig: Annica Höglund
2011-09-01

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang