Till umu.se

Kalendarium för studenter

September 2016

19 september–30 september

Bilder som förändrar världen

Utställning Fotoutställning av Bilder som förändrar världen. Invigning och öppningstal av Heidi Hansson, vice rektor, den 19 september 10.15.

23 september–13 oktober

Mental orgasm

Utställning Den första av höstens utställningar med studenter från MFA2 vid Konsthögskolan.

29 september kl 12.00–13.30

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

29 september kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Kan vi övervaka oss fria från risker och hot? 

Föreläsning Markus Naarttijärvi, juridik, föreläser om ämnet: Kan vi övervaka oss fria från risker och hot?

29 september kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Kurs/utbildning Drop in - studieteknik, skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

29 september kl 16.00–18.00

Lär dig att hantera din talängslan

Föreläsning En föreläsning som innehåller strategier och tips för dig som vill lära sig att hantera och på sikt minska din talrädsla.

30 september kl 12.00–13.30

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

30 september kl 16.00–20.00

Forskarfredag

Övrigt Ta chansen att möta forskare på oväntade, inspirerande och nya sätt! Forskare och studenter från Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kommer att fylla fredagskvällen med experiment, förevisningar, fysik-/kemishow och andra aha-upplevelser!


Oktober 2016

2 oktober kl 14.00–14.30

Perpetual Uncertainty

Övrigt Vernissage för utställningen Perpetual Uncertainty / Samtida konst i atomkraftens tidsålder. Utställningen öppnas av Hans Adolfsson, rektor för Umeå universitet.

2 oktober kl 14.30–15.30

Ele Carpenter / Perpetual Uncertainty

Övrigt Utställningens kurator Ele Carpenter ger en guidad visning Språk: Engelska.

3 oktober kl 12.00–13.30

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

3 oktober kl 13.00–15.00

Databases, digital mapping and folk narratives in Iceland

Seminarium Seminarium om digitala kartor med Terry Gunnell & Transit Dagsson.

3 oktober kl 13.15–15.00

Politisk islam

Seminarieserie Högre seminariet i idéhistoria och vetenskaps-, teknik- och miljöstudier bjuder in till seminarium med Mohammad Fazlhashemi, Uppsala universitet.

4 oktober kl 12.00–13.30

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

4 oktober kl 12.10–13.00

Utlysning av utomeuropeiska utbytesplatser

Övrigt Har du funderat du på att söka utbytesstudier utanför Europa? Nu utlyser International Office utbytesplatser inom de centrala avtalen samt Samhällsvetenskapliga fakultetens utomeuropeiska platser. Inför sista ansökningsdag, 15 november, håller vi inledande informationspass.

4 oktober kl 13.15–14.45

Att hålla en muntlig presentation

Föreläsning Tips om hur du kan förbereda och genomföra en presentation.

5 oktober kl 08.30–10.00

Endnote online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

5 oktober kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Träning och hormoner hos idrottande kvinnor med och utan preventivmedel

Föreläsning Lisbeth Wikström Frisén, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, föreläser med rubriken:Träning och hormoner hos idrottande kvinnor med och utan preventivmedel.

5 oktober kl 12.00–13.30

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

5 oktober kl 12.10–12.55

Om missbruk och anhörighelvetet

Föreläsning Susanna Alakoski, författare till bland annat Svinalängorna, föreläser med utgångspunkt från sitt författarskap och från sin senaste bok April i anhörigsverige.

5 oktober kl 13.15–14.15

Att förstå och besvara frågan

Föreläsning Råd om hur du får grepp om uppgiften och utvecklar ditt svar.

5 oktober kl 16.00–21.00

FabLab Sliperiet onsdagar 16-21

Övrigt FabLab Umeå är öppet för alla varje onsdag kl. 16–21. Här kan vem som helst tillverka nästan vad som helst. Välkommen hit.

6 oktober kl 12.00–13.00

Arcum lunchseminarium Oktober 2016

Seminarium Arcum invites to a lunch seminar on Thursday, October 6, 12.00-13.00 at Universitetsklubben, Umeå University.

6 oktober kl 12.00–13.30

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

6 oktober kl 12.10–12.50

Fäboland

Disputation Sara Parkman och Samantha Ohlanders är några av Sveriges vassaste folkmusiker och med deras musik, som hörs på bygdegårdar och nattklubbar, för de folkmusiken in i nutidens Sverige.

6 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Antibiotikaresistens - är slaget förlorat?

Föreläsning Fredrik Almqvist, kemi, förläser om ämnet: Antibiotikaresistens - är slaget förlorat?

6 oktober kl 13.15–14.45

Bli studiesmart, del 2

Föreläsning Plugga bättre med olika strategier. Om att anteckna, läsa och vara aktiv i sitt lärande m.m.

6 oktober kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Kurs/utbildning Drop in - studieteknik, skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

7 oktober kl 12.00–13.30

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

8 oktober kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en föreläsningsserie där forskare vid Medicinska fakulteten håller korta föreläsningar om sin forskning. Alla är välkomna. Vi bjuder på fika.

10 oktober kl 10.00–15.00

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

10 oktober kl 10.00–13.00

Workshop on human health and chemicals – from exposure to female fertility and epigenetics

Workshop The Swetox-UmU seminar series invites you to a workshop with five scientists from Swetox presenting ongoing research projects.

10 oktober kl 12.10–13.00

Utlysning av utomeuropeiska utbytesplatser

Övrigt Har du funderat du på att söka utbytesstudier utanför Europa? Nu utlyser International Office utbytesplatser inom de centrala avtalen samt Samhällsvetenskapliga fakultetens utomeuropeiska platser.Inför sista ansökningsdag, 15 november, håller vi inledande informationspass.

10 oktober–12 oktober

Burmanföreläsningarna i filosofi 2016: "Making Things Up"

Föreläsning Professor Karen Bennett, Cornell University, ger årets Burmanföreläsningar i filosofi.

10 oktober kl 14.00–15.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

11 oktober kl 10.00–15.00

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

11 oktober kl 13.15–14.45

Smarta sätt att läsa vetenskapliga artiklar

Föreläsning Workshop där du får prova en metod att läsa artiklar utifrån hur vetenskapliga texter ser ut.

11 oktober kl 15.15–17.30

Leva livet och hantera påfrestningar

Föreläsning För dig som vill få kunskap och inspiration för hur du kan hantera stress, oro och andra påfrestningar.

12 oktober kl 10.00–12.00

Kristina Sehlin MacNeil

Seminarium Kristina Sehlin MacNeil, doktorand på Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Vaartoe och Företagsforskarskolan.

12 oktober kl 10.00–15.00

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

12 oktober kl 11.00–13.00

International Days - temadagar för studenter om utbytesstudier

Övrigt I oktober är det dags för International Days – två temadagar för studenter som vill veta mer om möjligheter till utbytesstudier. Dagarna bjuder på en uppvisning av kulturer från jordens alla hörn, inspirerande informationspass och goda råd från andra studenter som har varit på utbyte.

12 oktober kl 14.00–15.30

Akademiskt skrivande 1: Skrivprocess och struktur

Föreläsning En orientering om skrivande med fokus på skrivprocess, struktur och sammanhang.

12 oktober kl 15.00–16.30

Sömn och återhämtning

Föreläsning Information och rådgivning om sömn.

12 oktober kl 16.00–21.00

FabLab Sliperiet onsdagar 16-21

Övrigt FabLab Umeå är öppet för alla varje onsdag kl. 16–21. Här kan vem som helst tillverka nästan vad som helst. Välkommen hit.

13 oktober kl 10.00–15.00

International Days - temadagar för studenter om utbytesstudier

Övrigt I oktober är det dags för International Days – två temadagar för studenter som vill veta mer om möjligheter till utbytesstudier. Dagarna bjuder på en uppvisning av kulturer från jordens alla hörn, inspirerande informationspass och goda råd från andra studenter som har varit på utbyte.

13 oktober kl 10.00–15.00

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

13 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Resistenta bakterier – ett globalt säkerhetshot

Föreläsning Anders Johansson, klinisk mikrobiologi, föreläser om ämnet: Resistenta bakterier – ett globalt säkerhetshot

13 oktober–14 oktober

Matematisk statistik 50 år 2016

Övrigt Matematisk statistik har funnits 50 år vid Umeå universitet. Detta firas den 13-14 oktober med jubileumsföreläsningar, postersession och jubileumsmiddag på Universum.

13 oktober kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Kurs/utbildning Drop in - studieteknik, skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

14 oktober kl 10.00–13.00

Forskningsstafett

Föreläsning Korta presentationer av pågående forskning vid Sociologiska institutionen, med anledning av att Sociologiska institutionen firar 50 år.

14 oktober kl 10.00–15.00

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

17 oktober kl 12.00–15.00

Drop in - studievägledning

Övrigt Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Kom på studievägledningens drop in i Infocenter och diskutera dina tankar och funderingar med oss så kan vi hjälpa dig att komma vidare.

17 oktober kl 12.10–13.00

Utlysning av utomeuropeiska utbytesplatser

Övrigt Har du funderat du på att söka utbytesstudier utanför Europa? Nu utlyser International Office utbytesplatser inom de centrala avtalen samt Samhällsvetenskapliga fakultetens utomeuropeiska platser. Inför sista ansökningsdag, 15 november, håller vi inledande informationspass.

18 oktober kl 11.30–13.00

Drop-in för frågor om utbytesstudier

Övrigt Frågor om utbytesstudier? Vi har svar! I samband med utlysningen av de centrala och fakultetsanknutna platserna utanför Europa, kan du träffa International Office under angivna tider för drop-in.

18 oktober kl 13.15–14.45

Bli studiesmart, del 1

Föreläsning Tips på konkreta verktyg för att lyckas med studierna. Om förberedelse, planering och minnesteknik m.m.

19 oktober kl 15.00–16.30

Nyfiken på utbytesstudier? Kom på studentmingel!

Övrigt Funderar du på att söka utbytesstudier utanför Europa? Mingla med studenter från våra partneruniversitet samt Umeåstudenter som tidigare varit på utbytesstudier.

19 oktober–16 november

ACT - att hantera stress och främja hälsa

Kurs/utbildning Baserat på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ACT får du möjlighet att lära dig strategier för att hantera stress och oro. Under pausen bjuds på frukt och kaffe eller te.

19 oktober kl 16.00–21.00

FabLab Sliperiet onsdagar 16-21

Övrigt FabLab Umeå är öppet för alla varje onsdag kl. 16–21. Här kan vem som helst tillverka nästan vad som helst. Välkommen hit.

20 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Alla datorer är på internet - risker med digitalisering och automatisering

Föreläsning Petter Ericson, datavetenskap, föreläser om ämnet: Alla datorer är på internet - risker med digitalisering och automatisering.

20 oktober kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Kurs/utbildning Drop in - studieteknik, skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

20 oktober kl 14.00–15.30

Drop-in för frågor om utbytesstudier

Övrigt Frågor om utbytesstudier? Vi har svar! I samband med utlysningen av de centrala och fakultetsanknutna platserna utanför Europa, kan du träffa International Office under angivna tider för drop-in.

21 oktober kl 10.00–10.30

Invigning av utställning inför Årshögtiden 2016

Föreläsning I samband med invigningen håller hedersdoktor Ella Nilsson håller ett föredrag: En resa i matriket.

21 oktober kl 11.00–12.00

A road to peace

Föreläsning Fredspriskandidaten Dr. Denis Mukwege talar om vägen till fred i Kongo.

21 oktober kl 16.00–22.30

The man who mends women

Övrigt Visning av dokumentärfilmen "The man who mends women – the wrath of hippocrates" om Denis Mukweges liv och arbete på Panzisjukhuset med kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld i Kongo.

22 oktober kl 09.00–09.20

Income and health in Västerbotten: time to call Robin Hood?

Föreläsning Miguel San Sebastián, professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för folkhälsa och klinisk, forskar om kopplingen mellan socioekonomiska faktorer och folkhälsa.

22 oktober kl 09.00–09.20

Idéhistoria och utbildningsvetenskap

Föreläsning Professor Anna Larsson vid Institutionen för idé- och samhällsstudier forskar om idéer och föreställningar kring skolbarn och deras behov.

22 oktober kl 09.00–09.20

Hållbar landsbygdsutveckling – på vems villkor?

Föreläsning Professor Camilla Sandström, Statsvetenskapliga institutionen, forskar om styrning och förvaltning av naturresurser.

22 oktober kl 09.00–09.20

Humant papillomvirus (HPV) betydelse för huvud- och halscancer

Föreläsning Eva Munck-Wikland är adjungerad professor vid Karolinska institutet och forskar om sambandet mellan virus och cancer i svalget.

22 oktober kl 09.00–09.20

Ytlig betraktelse över implantat; att vara eller inte vara

Föreläsning Ann Wennerberg, professor vid Malmö högskola, riktar sin forskning mot hur ersättning av förlorade tänder med tandimplantat kan förbättras.

22 oktober kl 09.00–09.20

Hur kan datormoln förhindra stormar på internet?

Föreläsning Universitetslektor Johan Tordsson, Institutionen för datavetenskap, forskar i syfte att skapa autonoma system för framtidens datacenter.

22 oktober kl 09.00–09.20

Rättvisa skatter - En rättighet?

Föreläsning Professor Åsa Gunnarsson, Juridiskt forum vid Umeå universitet, har bidragit till utvecklingen av genusforskningen som forskningsfält vid Umeå universitet, samt genusforskningens internationalisering.

22 oktober kl 09.30–09.50

Ny behandlingsmetod mot aggressiv spridning av cancer

Föreläsning Professor Jenny Persson vid Institutionen för molekylärbiologi forskar om tumörbiologi och kartlägger molekylära mekanismer bakom utvecklingen av aggressiv cancer och cancerspridning.

22 oktober kl 09.30–09.50

Från celiaki till folkhälsa och välfärd

Föreläsning Professor Anneli Ivarsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, forskar om glutenintolerans.

22 oktober kl 09.30–09.50

Oönskade intryck du påverkas av

Föreläsning Professor Gregory Neely, Institutionen för psykologi, forskar om hur individen i arbete och i dagligt liv påverkas av och samspelar med sin fysiska miljö.

22 oktober kl 09.30–09.50

Filming electrons on the fastest time scales

Föreläsning Professor Laszlo Veisz, Institutionen för fysik, arbetar med att generera och använda de kortaste ljus- och elektronpulser som någonsin skapats.

22 oktober kl 09.30–09.50

Glaukom - en smygande folksjukdom

Föreläsning Med. dr. Gauti Jóhannesson vid Institutionen för klinisk vetenskap är också verksam vid ögonkliniken NUS där han är ansvarig för glaukomvården.

22 oktober kl 09.30–09.50

Maten – Mitt liv

Föreläsning Ella Nilsson, hushållslärare och Västerbottens matambassadör, har en livslång kärlek till Västerbottens mat och kultur.

22 oktober kl 09.30–09.50

Att förstå narkotikamissbruk och dess behandling: Vetenskap eller moraliska val?

Föreläsning Lena Lundgren, professor vid Boston University School of Social Work i USA, är en internationellt erkänd missbruksforskare.

22 oktober kl 10.00–10.20

Ellipsfenomen i sydsamiska

Föreläsning Professor Mikael Vinka, Institutionen för språkstudier, forskar om de samiska språken.

22 oktober kl 10.00–10.20

Personcentrerad vård och hälsofrämjande livsmiljöer för äldre

Föreläsning Professor David Edvardsson, Institutionen för omvårdnad, bidrar till att samhället utifrån vetenskapliga grunder kan erbjuda bästa tänkbara vård och omsorg till den växande skaran äldre personer

22 oktober kl 10.00–10.20

Ögats tidiga utveckling i blickfånget

Föreläsning Professor Lena Gunhaga, Umeå centrum för molekylär medicin, forskar om nervsystemets tidiga utveckling, bland annat med fokus på ögat.

22 oktober kl 10.00–10.20

Designers roll i fordonsindustrin

Föreläsning Designer och rådgivare Aina Nilsson Ström har en lysande meritlista inom fordonsindustrin.


Sidansvarig: Annica Höglund
2011-09-01

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang