Till umu.se

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

[2017-03-21] Umeå universitet har en handläggningsordning som tydliggör hur universitetet ska arbeta för att ge stöd till studenter med funktionsnedsättning. Nu har handläggningsordningen reviderats.

I den nya handläggningsordningen beskrivs bland annat:

  • vilka stödåtgärder som erbjuds
  • hur studenten ska få tillgång det stöd hen behöver
  • hur ansvaret för stödet är fördelat inom universitetet

Sedan den förra handläggningsordningen gjordes har det skett förändringar i terminologi och lagstiftning inom området. I den nya handläggningsordningen fastslås bland annat att varje institution och program ska ha en kontaktperson för studenter med funktionsnedsättningar.

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning finns på Regelverk – utbildning på grund och avancerad nivå och träder i kraft 1 maj 2017.

Mer information om att studera med funktionsnedsättning finns på www.student.umu.se/funktionsnedsattning

Redaktör: Annica Höglund

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid280601