Till umu.se

Sök stipendium för fältstudier utomlands

[2017-08-16] Höstterminens ansökningsomgång för Minor Field Studies har nu öppnat. Om du är i slutet av din utbildning kan du söka ett stipendium för att åka till ett låg- eller medelinkomstland i syfte att samla material till din uppsats, eller examensarbete, för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Stipendiet finansieras av Sida och utgör 27 000 kr. Fältstudien ska pågå minst åtta veckor och max 26 veckor. Räkna med att studien kan påbörjas tidigast två månader efter sista ansökningsdag.

Du kan ansöka oavsett vilket ämnesområde du studerar. Sista ansökningsdag är 15 september. 

Mer information om behörighet och ansökan hittar du på:
Minor Field Studies

Redaktör: Sandra Åström

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid284321