Om system och IT-tjänster för studenter

Som student vid Umeå universitet har du tillgång till ett antal system och IT-tjänster. Här finns de mest använda systemen beskrivna i korthet. Läs mer via länkarna till höger.

CAS och andra IKT- och IT-tjänster

Genom att logga in via CAS får du tillgång till ett flertal webbapplikationer såsom Cambro, Portalen, trådlösa nätet, mm. CAS erbjuder sk single-sign-on (SSO) vilket medför att du endast behöver logga in en gång så får du automatiskt tillgång till de webbapplikationer som nyttjar CAS.

Portalen för studenter

Portalen innehåller personliga tjänster, t.ex. e-post och studieresultat, för dig som är student vid universitetet.

Cambro och Moodle - lärplattformar för utbildning

Cambro och Moodle är universitetets lär- och samarbetsplattformar som bl.a. används som virtuella klassrum av våra utbildningar. Båda är gemensamma lärplattformar som kan användas av alla institutioner vid universitetet. Vissa institutioner använder i stället t.ex. egna installationer av Moodle, SharePoint, PingPong eller FirstClass. Kontakta din institution för att hitta till rätt lärplattform för just den kurs du ska läsa.

Vanliga frågor

Via länken till höger kan du hitta svar på dina frågor som rör system eller IT-tjänster vid Umeå universitet.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion