Under studietiden

På de här sidorna hittar du information som är användbar medan du läser utbildning vid Umeå universitet.

Oavsett hur din studieplan ser ut behöver du söka kurser och göra val längs vägen mot examen. För dig som läser på något av universitetets campus finns olika slags hjälp, tjänster och annan service att tillgå. Studieverkstaden hittar du i universitetsbibliotekets lokaler och där får du hjälp med muntliga, skriftliga eller studieteknikrelaterade frågor.

Som student eller forskarstuderande med funktionshinder kan du få särskilt stöd i studiesituationen.

Det är viktigt att må bra för att vara framgångsrik i studierna. Råd, stöd och hjälp under studietiden erbjuder bland annat Studenthälsan. Du behöver veta en del om de regler och riktlinjer som finns kring universitetsstudier vid Umeå universitet och vad som gäller om du råkar bli sjuk.

Du har tillgång till studievägledning vid din institution och genom de allmänna studievägledarna som finns i Infocenter. Vill du läsa en eller flera terminer utomlands finns information och hjälp att tillgå både på institutionerna och hos International Office.

Aktuell information som berör dig som student kan du prenumerera på genom Studentnytt.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion