Till umu.se

Funktionsnedsättning

Som student vid Umeå universitet kan du som har funktionsnedsättning få olika slags stöd i studiesituationen. På de här sidorna hittar du information om vilka typer av stöd du kan få, saker du själv bör tänka på och hur du ansöker om stöd.

Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning definieras som: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. (Diskrimineringslagen, 2008:567)

Funktionsnedsättning och stöd under studietiden

Som antagen student eller doktorand med funktionsnedsättning kan du ansöka om att få pedagogiskt stöd i dina studier.

Om du behöver anpassningar som tar tid att förbereda ska du skicka in din ansökan om pedogiskt stöd redan i samband med att du söker till utbildning.

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinderVad innebär pedagogiskt stöd?

Tanken med pedagogiskt stöd är att studenter med någon funktionsnedsättning ska kunna studera på så lika villkor som möjligt – stödet ska i viss mån kompensera för de svårigheter funktionsnedsättningen innebär.

I menyn på den här sidan hittar du mer information för dig som studerar med funktionsnedsättning.


Sidansvarig: Annica Höglund
2015-12-14

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Besök Infocenter

Hitta till Infocenter