Till umu.se

Funktionsnedsättning

Som student vid Umeå universitet kan du som har funktionsnedsättning få olika slags stöd i studiesituationen. På de här sidorna hittar du information om vilka typer av stöd du kan få, saker du själv bör tänka på och hur du ansöker om stöd.

Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning definieras som: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. (Diskrimineringslagen, 2008:567)

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinderFunktionsnedsättning och stöd under studietiden

Som antagen student eller doktorand med funktionsnedsättning kan du ansöka om att få individuellt stöd i dina studier.

Vid Umeå universitet finns tre samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Kontakta dem i samband med att du söker utbildning för att prata om vilket stöd som kan vara aktuellt för dig. Det är särskilt viktigt att du tar kontakt i tid om du har behov av teckenspråkstolk eller annat stöd som kan kräva tid för planering.

Vad innebär individuellt stöd?

Tanken med individuellt stöd är att studenter med någon funktionsnedsättning ska kunna studera på så lika villkor som möjligt – stödet ska i viss mån kompensera för de svårigheter funktionsnedsättningen innebär.

I menyn på den här sidan hittar du mer information för dig som studerar med funktionsnedsättning.


Sidansvarig: Annica Höglund
2015-03-06

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.