Funktionsnedsättning

Som student eller doktorand kan du som har funktionsnedsättning få olika slags stöd i studiesituationen. På de här sidorna hittar du information om hur du ansöker om stöd, vilka typer av stöd du kan få och saker du själv bör tänka på.

Vad innebär stöd för funktionsnedsättning?

Tanken med stödet är att studenter eller doktorander med någon funktionsnedsättning ska kunna studera på så lika villkor som möjligt. Stödet ska kompensera för svårigheter i studiesituationen som funktionsnedsättningen för med sig.

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning utan en tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt att få stöd för funktionsnedsättning. I sådant fall kan du höra dig för med din institution om möjligheten att få stöd utifrån dina behov.

Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning definieras som: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. (Diskrimineringslagen, 2008:567)

När ska jag ansöka om stöd?

Om du behöver anpassningar som tar tid att förbereda ska du skicka in din ansökan om stöd redan i samband med att du söker till utbildning. I annat fall ansöker du om stöd när du har antagits och tackat ja till utbildning vid Umeå universitet. Läs mer om hur du ansöker på sidan Ansök om stöd.

I menyn på den här sidan hittar du mer information för dig som studerar med funktionsnedsättning.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.