Fler tips om stöd

Det finns fler slags stöd än bara det du beviljats genom samordnarna, som du som har funktionsnedsättning kan ta del av. Här följer några tips.

Övrigt stöd vid Umeå universitet

Resurslabbet vid Umeå universitetsbibliotek

I Resurslabbet finns personal som kan hjälpa dig med att bland annat beställa talböcker och komma igång med programvaror för personer som exempelvis har nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter.www.ub.umu.se/service/stod-funktionshinder

Anpassad litteratur

Om du behöver kurslitteraturen i form av talbok, e-text eller punktskrift besöker du Umeå universitetsbibliotek eller kontaktar dem via e-post, resurs@ub.umu.se. Då får du hjälp med att skapa ett konto för att ladda ner talböcker själv eller beställa nyproduktion av böcker som inte finns inlästa.

Programvaror för läs- och skrivstöd

Det finns programvaror som kan ge stöd för dig som har läs- och skrivsvårigheter eller synnedsättning. Det handlar om:

  • rättstavningsprogram och ordböcker på svenska och engelska
  • talsyntesprogram med stöd för flera språk som fungerar för Internet Explorer och Microsoft Word.

Du som är student når programmen via fliken ”Program och IT-hjälpmedel” i Portalen. Logga in i Portalen på www.student.umu.se.

Studieverkstaden

Studieverkstaden är öppen för alla studenter vid Umeå universitet och kan hjälpa dig med skriftliga uppgifter, muntliga redovisningar och effektivare studievanor. Här kan man få individuellt stöd, gruppverksamhet och föreläsningar. Studieverkstaden har sina lokaler i anslutning till universitetsbiblioteket.
Studieverkstaden

Studenthälsan

Studenthälsan finns för alla studenter vid Umeå universitet. Studenthälsan erbjuder stöd både individuellt och i grupp.
Studenthälsan

Psykologmottagningen

Vid institutionen för psykologi finns Psykologmottagningen, där studenter på psykologprogrammet erbjuder samtal med klienter som en del i sin utbildning till en lägre kostnad.
Psykologmottagningen

Stöd vid utlandsstudier

Studenter har möjlighet att förlägga delar av sina studier utomlands. Inom Europa finns extra medel att söka för att täcka eventuella merkostnader på grund av funktionsnedsättning.

Det är viktigt att du planerar eventuella utlandsstudier i mycket god tid. Prata med ansvarig på din institution eller kontakta någon av samordnarna eller International Office.UtlandsstudierStudy abroad without limits

Övrigt stöd - ej Umeå universitet

Kyrkan på campus

Kyrkan på campus erbjuder individuellt stöd, gruppverksamhet och föreläsningar för alla studenter vid Umeå universitet.
Kyrkan på campus

Högskoleprovet

Den som har dyslexi eller är synskadad har möjlighet till ett anpassat högskoleprov. För mer information om var och när man kan göra provet se
Högskoleprovet

Umeå kommun

Färdtjänst, parkeringstillstånd, bostadsanpassning, personlig assistans, hemtjänst med mera, är sådant du kan få upplysningar om genom handläggare på Umeå kommun, tel. 090-16 10 00.
Umeå kommun

Personliga hjälpmedel

Landstinget ansvarar för personliga hjälpmedel. Kontakta din vårdcentral eller Hjälpmedel Västerbotten (tel. 090-785 70 40) för mer information om vart du kan vända dig.
Västerbottens läns landsting

Andra webbadresser som kan vara av intresse

På Funkaportalen kan man ladda ned programmet Talande webb, som fungerar på vissa webbplatser. Där finns också utförliga anvisningar för hur man laddar ner och hur programmet fungerar.
Talande webb

På studera.nu, som är webbplatsen för att hitta och jämföra utbildning, finns information för dig som har funktionsnedsättning och vill studera.
Funktionsnedsättning - studera.nu

Webbplatsen för anmälan till utbildning, Antagning.se, har också sidor om funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning - Antagning.se

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.
Myndigheten för delaktighet

Funka är ett företag som arbetar med att sätta normer för utveckling och analys samt utformar krav vad gäller tillgänglighet. Funkas konsulter har varit med och tagit fram Handikappombudsmannens riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning och Vervas Vägledning för 24-timmarswebben.
Funka

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.
SPSM


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion