Till umu.se

Hur du söker stöd

Här får du som har funktionsnedsättning veta hur du ska göra när du vill ansöka om stöd i studiesituationen. Behöver du fråga något eller få hjälp med ansökan är du välkommen att kontakta oss.

Observera: Du behöver inte ansöka om stöd för funktionsnedsättning för att få tillgång till talböcker. Kontakta Universitetsbiblioteket direkt.

Flöde för ansökan om individuellt stöd för funktionshinder steg 1

När ska jag ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

Ansök om stöd efter att du har antagits och tackat ja till utbildningen vid Umeå universitet. Behöver du hjälp med att fylla i ansökan är du välkommen att kontakta eller besöka Infocenter. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss" på den här sidan.

Du som behöver anpassningar som tar tid att förbereda ska skicka in din ansökan om stöd redan i samband med att du söker till utbildning. Det kan gälla om du exempelvis:

  • har en grav synnedsättning,
  • behöver teckenspråkstolk, skrivtolk eller transkribering, eller
  • har behov av att lokalerna anpassas.

Flöde för ansökan om individuellt stöd för funktionshinder steg 2

Hur ansöker jag?

Ansök genom att fylla i formuläret för ansökan om stöd. Du når det genom att klicka på länken, eller på Nais-annonsen på den här sidan.

Du ska skicka med intyg som styrker din funktionsnedsättning när du ansöker. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare. I intyget ska det stå:

  • hur länge du haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt för dina besvär,
  • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten,
  • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå, och
  • beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

Intygsgivaren är välkommen att kontakta oss om hen är osäker på vad som ska framgå i intyget.

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning utan en tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt att få stöd för funktionsnedsättning. Kontakta i sådant fall din institution om möjligheten att få stöd utifrån dina behov.

Flöde för ansökan om individuellt stöd för funktionshinder steg 3

När ansökan är inskickad

När vi har fått din ansökan blir du kontaktad av en av våra samordnare vid Studentcentrum. Om något saknas i din ansökan får du möjlighet att komplettera med det.

Samordnaren kontaktar dig för ett samtal om dina behov av stöd. En förutsättning för att du ska kunna få din ansökan beviljad är att du deltar i kartläggningssamtalet. Efter samtalet skriver samordnaren ett beslut med rekommendationer om de stöd du behöver.

Din ansökan avslås om det inte framgår i de intyg som du skickat in att du har en varaktig funktionsnedsättning.

Läs mer här om vad du ska göra för att få det stöd som du beviljats


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Ansök om förnyat stöd

Om du fått beviljat stöd för funktionsnedsättning tidigare och vill ansöka om fortsatt stöd, använder du ansökningsformuläret som du når genom att klicka på Nais-annonsen på den här sidan.

Relaterad information

Om du behöver stöd för funktionsnedsättning för studier vid en annan högskola måste du göra en separat ansökan om det.

På respektive högskolas webbplats hittar du mer information om hur du ska söka stöd.