Till umu.se

Mallar för studentarbeten

Studenter kan använda universitetets grafiska profil för egna studentarbeten, exempelvis uppsatser och examensarbeten. Du som student äger alltid ditt eget arbete.

Som student får du, men behöver inte, använda universitetets grafiska profil. Det finns ett antal mallar för studentarbeten i Word och PowerPoint som kan laddas hem (se högermarginalen).

Samtidigt är det viktigt att läsaren förstår att det inte är Umeå universitet som är avsändare och ansvarig för innehållet. Det ska tydligt framgå att det är ett studentarbete. Print & Media hjälper gärna till med profilkunskap.

Har du som student däremot fått i uppdrag att producera något i universitetets namn ska universitetets grafiska profil alltid följas eftersom universitetet då både är avsändare och ansvarig för innehållet. Exempelvis räknas en broschyr om en utbildning inte som studentarbete om broschyren ska användas av universitetet för att marknadsföra utbildningen.

Avsändare för studentarbeten

Logotypen ska kompletteras med tilläggsavsändaren "Student" i fetstil Gotham eller Verdana, se exempel till höger.

Ibland behöver tilläggsavsändaren kompletteras med ytterligare uppgifter t.ex. utbildning eller kurs, nivå, vad det är för ett arbete som avses och kontaktuppgifter. Institutionstillhörighet ska helst inte anges då det kan uppfattas som att du har en anställning där. Studerar du vi en högskola gäller dock att högskolans namn får anges i enlighet med exemplet till höger. Typsnittet är Verdana.

Visitkort

Studenter kan beställa visitkort med norrskenet från Print & Media. På visitkort rekommenderas att ordet "Student" kompletteras med uppgift om vilken utbildning studenten går. Ordet "Student" kan alternativt bytas ut mot mer specifik uppgift som exempelvis "Medicine studerande", "Socionomstudent", "Juris studerande".

Visitkort student

Brevmall

Universitetets brevmall får användas med ordet "Student" som tilläggsavsändare till logotypen. Kontaktuppgifter som studentens namn, utbildning (kurs eller program), telefon, adress och e-post ska läggas under tilläggsavsändaren "Student". Typsnittet i sidhuvudet är Verdana och i löptext Georgia.

Klicka på brevbilden för att se en förstoring av brevhuvudet.


Uppsatser och examensarbeten

Omslag för uppsatser och examensarbeten finns nedladdningsbara i två varianter. Dels med norrskenet, dels med möjlighet att lägga in en egen bild. Bilder placeras alltid upptill i dokumentet. Rapportinlaga finns också. Typsnitten är Verdana och Georgia, det senare främst för löptext. Kontaktuppgifter läggs i nedre vänstra hörnet.

Omslag uppsats/examensarbete

PowerPoint-presentationer

PowerPoint-mallar med universitetets logotyp och norrskensbården finns att ladda hem. Tilläggsavsändaren (Student) ligger då fast i sidhuvudet vid logotypen.

ppt-bilder för studenter


Sidansvarig: Informationsenheten
2012-02-01

Utskriftsversion