Mallar för studentarbeten

Studenter kan använda universitetets grafiska profil för egna studentarbeten, exempelvis uppsatser och examensarbeten. Du som student äger alltid ditt eget arbete.

Som student får du, men behöver inte, använda universitetets grafiska profil.

Samtidigt är det viktigt att läsaren förstår att det inte är Umeå universitet som är avsändare och ansvarig för innehållet. Det ska tydligt framgå att det är ett studentarbete. Inhousebyrån hjälper gärna till med profilkunskap.

Har du som student däremot fått i uppdrag att producera något i universitetets namn ska universitetets grafiska profil alltid följas eftersom universitetet då både är avsändare och ansvarig för innehållet. Exempelvis räknas en broschyr om en utbildning inte som studentarbete om broschyren ska användas av universitetet för att marknadsföra utbildningen.

Uppsatser och examensarbeten

Omslag för uppsatser och examensarbeten finns nedladdningsbara i tre varianter. Dels med konstverket norrskenet, dels med möjlighet att lägga in en egen bild eller utan bild. Bilder placeras alltid upptill i dokumentet. Kontaktuppgifter läggs i ner, centrerat. Mallarna finns på både svenska och engelska. Ladda ner mallarna här.