Till umu.se

Studenthälsan

Att må bra under studietiden är en god grund för dina studier. Studenthälsan ger dig stöd i frågor kring din fysiska, psykiska och psykosociala hälsosituation. Studenthälsan finns för studenter* vid Umeå universitet, oavsett studie- eller bostadsort. Vi finns också för studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Studenthälsan har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vår verksamhet är ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård.

Vi har tystnadsplikt och våra tjänster är kostnadsfria. Hos Studenthälsan finns ingen läkare.

*OBS! Du som studerar på forskarnivå ska vända dig till företagshälsovården. För forskarstuderande vid Umeå universitet För forskarstuderande vid SLU

Vill du ta del av vårt utbud?

Du hittar mer information om Studenthälsans tjänster, utbud och annan hälsoinformation via menyn till vänster och annonserna till höger. För att delta i våra grupper, kurser, föreläsningar och workshops anmäler du dig till respektive evenemang i kalendariet.

Anmälan till tobaksavvänjning

Hitta till Studenthälsan

Du besöker Studenthälsans drop in i våra lokaler i Infocenter Universum, campus Umeå.

Om du har ett bokat samtal, gå till våra lokaler i Aula Nordica, våning 2 på Campus Umeå.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion

Studenthälsans kalendarium: Grupper, kurser och föreläsningarEvenemangslista Till kalendariet