Studenthälsan

Att må bra under studietiden är en god grund för dina studier. Studenthälsan ger dig stöd i frågor kring din fysiska, psykiska och psykosociala hälsosituation. Studenthälsan finns för studenter* vid Umeå universitet, oavsett studie- eller bostadsort. Vi finns också för studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Studenthälsan har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Vi har tystnadsplikt och våra tjänster är kostnadsfria.

*OBS! Du som studerar på forskarnivå ska vända dig till företagshälsovården. För forskarstuderande vid Umeå universitet För forskarstuderande vid SLU

Om du vill ta del av vårt utbud

Du hittar mer information om Studenthälsans tjänster, utbud och annan hälsoinformation via menyerna på denna sida. För att delta i våra grupper, kurser, föreläsningar och workshops anmäler du dig till respektive evenemang i kalendariet som finns på denna sida.Här finns hela terminens utbud

Är du motiverad att bli tobaksfri?

Anmälan till tobaksavvänjning

Hitta till Studenthälsan

Du besöker Studenthälsans drop in i våra lokaler i Infocenter Universum, campus Umeå.

Om du har ett bokat samtal, gå till våra lokaler i Aula Nordica, våning 2, Campus Umeå.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion

Studenthälsans kalendarium: Grupper, kurser och föreläsningarEvenemangslista Till kalendariet