Till umu.se

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet, motion och rörelse är en viktig faktor för att må bra. Med regelbunden fysisk aktivitet blir kroppen bättre rustad för att klara av både fysiska och mentala påfrestningar. Studenthälsan erbjuder inga aktiviteter inom området fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan

Kroppen är byggd för rörelse och därför mår kropp och själ så bra av fysik aktivitet. Fysisk aktivitet är också en färskvara och behöver vara fortlöpande för bibehållen effekt. Om du har möjlighet att exempelvis promenera eller cykla istället för att ta bussen eller bilen till din studieplats får du värdefull vardagsmotion.

Fysisk aktivitet i samband med infektioner

I samband med infektion kan fysisk aktivitet vara förenat med vissa risker. Vila gäller alltid vid:

  • feber
  • allmän sjukdomskänsla, ensam eller i kombination med en eller flera av symtomen muskelsmärtor, muskelömhet, diffus ledvärk och huvudvärk (gäller vila även vid normal kroppstemperatur till dessa symtom försvunnit)

Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion