Till umu.se

Drop in

Du är välkommen till Studenthälsans drop in för kortare rådgivning som rör din fysiska, psykiska eller psykosociala hälsosituation.

Drop in till sjuksköterska

  • Gratis testning av klamydia, gonorré och hiv.
  • Rådgivning angående fysiska hälsofrågor, egenvård och livsstil.

Drop in till kurator

  • Kortare besök för rådgivning i exempelvis psykiska, psykosociala frågor, stresshantering och studierelaterade frågor.
  • Boka tid för samtal.

Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion

Drop in-tider på campus Umeå

Studenthälsans drop in hittar du i våra lokaler i Infocenter Universum.

Observera! Drop in till sjuksköterska är stängd måndag 23 april.

Tider till sjuksköterska

Veckodag Tid
Måndag-onsdag 12.00-13.30

Tider till kurator

Veckodag Tid
Torsdag-fredag 12.00-13.30

Information inför kontakt med Studenthälsan

Besök hos Studenthälsan är kostnadsfria.

Väntetiden för ett enskilt samtal överstiger mycket sällan tre veckor.

Kontakter med Studenthälsan journalförs enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355), så du behöver ta med ID till ditt besök hos Studenthälsan.

Personalen vid Studenthälsan har sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).