Till umu.se

Samtal

Studenthälsan erbjuder stödsamtal som kan vara stödjande, motiverande eller rådgivande. Vi har tystnadsplikt.

Hos Studenthälsan kan du få enskilda samtal i frågor som rör:

  • psykisk, fysisk och psykosocial hälsa
  • livsstilsfrågor
  • relationer
  • studiesituationen

Du bokar tid för samtal genom att:

  • ringa på kurators telefontider, eller
  • besöka drop in till kurator

Övrigt samtalsstöd i Umeå

Kyrkan på campus erbjuder enskilda samtal under sekretess och utan kostnad. Tidsbokning krävs.

Psykologmottagningen på campus Umeå erbjuder möjligheten att intresseanmäla sig för psykoterapeutiska samtal. Det är studenter från psykologprogrammen som genomför terapeutiska samtal med klienter som en del i sin yrkesutbildning. Samtalen sker under sekretess.

Ungdomshälsan Umeå finns till för ungdomar och unga vuxna som bor i Umeå med omnejd. Åldersgräns är 16-22 år för drop in och bokade samtal. Samtalen är gratis och sker under sekretess.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion

Besöksadress för samtal

Om du har bokat tid för samtal hos Studenthälsan är du välkommen till

Aula Nordica, våning 2

Information inför kontakt med Studenthälsan

Besök hos Studenthälsan är kostnadsfria.

Väntetiden för ett enskilt samtal överstiger mycket sällan tre veckor.

Kontakter med Studenthälsan journalförs enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355), så du behöver ta med ID till ditt besök hos Studenthälsan.

Personalen vid Studenthälsan har sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).