Till umu.se

Sexualitet och hälsa

Sexualitet och lust är centrala delar i de flesta människors liv oavsett kön eller ålder, om vi lever singel eller delar en relation med någon. Sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam. Det är du, bara du som bestämmer om, när, var, hur och med vem du har sex.

Studenthälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att minska sexuellt överförda infektioner (STI) samt oönskade graviditeter.

Studenthälsan erbjuder

  • Gratis testning av sexuellt överförbara infektioner; gonorré, klamydia och hiv. För testning besök Studenthälsans drop in till sjuksköterska.
  • Samtal i frågor relationer, sex och samlevnad. Om vi inte kan hjälpa dig hänvisar vi dig vidare till rätt instans.

Här kan du också testa dig

Här kan du se övriga ställen i Västerbotten där du kan testa dig för sexuellt överförbara infektioner.

Västerbottens läns landsting

Preventivmedelsrådgivning

Om du vill få särskild rådgivning kring preventivmedel hänvisar vi dig att ta kontakt med din hälsocentral eller Ungdomshälsan.

Filmserien "Nästan allt om sex i Sverige"

Under hösten 2017 lanserades serien "Nästan allt om sex i Sverige". Bakom serien står Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen via Kunskapsnätverket hiv/STI Norr.

Avsnitt 1 handlar om sex och könssjukdomar. Sex och könssjukdomar

Avsnitt 2 handlar om lagar om sex. Lagar om sex


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion