Sjuk under studietiden

Om du blir sjuk under din studietid och inte kan studera finns viktig information hos Försäkringskassan som du bör känna till. Det är särskilt viktigt om du har studiemedel. Läs mer om vad du behöver tänka på om du blir sjuk eller är hemma med sjukt barn under studietiden på Försäkringskassans och CSN:s sidor.

Behöver du komma i kontakt med sjukvård, vänd dig till din hälsocentral. Läs mer på 1177 Vårdguiden. Om du behöver mer information för att hitta rätt sjukvårdsinstans är du välkommen att Kontakta Studenthälsan.

Sjukvårdsrådgivning dygnet runt - ring 1177

1177 är ett nationellt kortnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa dygnet runt.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion