Till umu.se

Stress och återhämtning

Studietiden kan av många studenter periodvis upplevas som kravfylld och stressande. Under den perioden blir vila och återhämtning särskilt viktig.

Som student ställs du inför en rad nya och spännande utmaningar. Du får ta del av ny kunskap, träffa nya människor, kanske byta bostadsort och flytta hemifrån. Det innebär också att du bland annat förväntas klara examinationer, göra redovisningar och fungera socialt.

För många studenter blir denna tillvaro periodvis väldigt ansträngande och det gör ju inget så länge du kan återhämta dig. Ibland kan dock ansträngningen kvarstå under en längre tid och då ligger det nära till hands att du känner dig maktlös och stressad inför alla krav.

Symtom på stress

Symtom på stress kan vara irritation, sömnsvårigheter, svårt att koppla av, koncentrationssvårigheter, allmän känsla av oro, spänningshuvudvärk eller magont. Om du känner igen dessa symtom bör du fundera över hur du kan söka olika sätt för återhämtning och vila.

Förslag på strategier för stresshantering och återhämtning

 • Se till att skaffa dig goda sov- och matvanor. Motionera regelbundet. Detta är grunden för återhämtning.
 • Var återhållsam med alkohol.
 • Sök upp aktiviteter som ger inspiration och vila.
 • Lär dig några korta eller längre avspänningsövningar.
 • Försök att se skillnaden mellan vad du kan påverka och vad du inte kan påverka.
 • Försök formulera realistiska mål, som du kan dela upp i delmål. Gör sedan en prioriteringslista utifrån detta. 
 • Öka medvetenheten om dina tankebanor.
 • Hur tänker du kring t. ex. dina prestationskrav? Vad är det värsta som kan hända?
 • Kan du sänka kraven på dina insatser? Vem har formulerat dina krav - du själv eller någon annan?
 • Är det något speciellt som oroar dig? Ibland kan det hjälpa att använda skrivandet som en reflekterande metod.
 • Försök att uppmuntra dig själv i tider av påfrestning samt försök undvik alltför hård självkritik (säger du samma sak till andra som till dig själv?)

Inom området stresshantering och återhämtning erbjuder Studenthälsan:

 • Samtal
 • Föreläsningar och grupper inom tema stress och sömn
 • Aurora, det ljusa och lugna ljusa rummet för studenter

Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion