Till umu.se

Studenthälsan - för dig som studerar på annan ort än Umeå

Studerar du på annan ort än Umeå? Du är alltid välkommen att kontakta Studenthälsan på telefon för rådgivning. Det gör du genom att ringa oss på våra telefontider.

För Umeå universitets studenter som finns i Luleå, Skellefteå, Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik eller Östersund

Behöver du rådgivning i hälsofrågor är du välkommen att ringa sjuksköterska eller kurator under våra telefontider. Om du önskar boka ett samtal så förmedlar vi samtalskontakt på din studieort.

Studenthälsan ger dig stöd i frågor kring din fysiska, psykiska och psykosociala hälsosituation. Det kan exempelvis handla om livsstilsfrågor som stress, sömn- eller alkoholvanor. Det kan också handla om frågor om studiesituation eller relationer. Studenthälsan har sekretess och samtalen är kostnadsfria.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion