Till umu.se

Telefonrådgivning och bokning av samtal

Studenthälsan erbjuder telefontider till kurator och sjuksköterska.

Under våra telefontider kan du få kortare rådgivning kring din hälsosituation. Samtalet kan leda till att vi bokar in en tid för samtal eller hänvisar dig vidare till annan vårdgivare.

Telefontid till kurator

  • Rådgivning i psykosociala frågor, stresshantering och studierelaterade frågor.
  • Boka tid för samtal.

Telefontid till sjuksköterska

  • Rådgivning angående fysiska hälsofrågor, egenvård och livsstil.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion

Telefonrådgivning

Telefontid till kurator

Veckodag Tid Telefonnummer
Måndag 12.00-13.00 090-786 50 00
Onsdag 12.00-13.00 090-786 50 00
Torsdag 08.30-09.30 090-786 50 00

Telefontid till sjuksköterska

Veckodag Tid Telefonnummer
Tisdag 08.30-09.30 090-786 50 00

Information inför kontakt med Studenthälsan

Besök hos Studenthälsan är kostnadsfria.

Väntetiden för ett enskilt samtal överstiger mycket sällan tre veckor.

Kontakter med Studenthälsan journalförs enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355), så du behöver ta med ID till ditt besök hos Studenthälsan.

Personalen vid Studenthälsan har sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).