Erasmuspraktik

Som student vid Umeå universitet har du möjlighet att söka stipendium för din utlandspraktik i Europa inom ramen för programmet Erasmus+. Stipendiet är ett bidrag till resa, boende och eventuellt andra omkostnader i samband med utlandspraktiken.

Om du vill åka på praktik ska du själv hitta en passande praktikplats. För att få ett Erasmusstipendium måste du som student och din praktikvärd uppfylla vissa villkor. Du kan inte tilldelas ett Erasmusstipendium om du samtidigt får ett annat stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet.

Villkor och ansökan
Vad händer när jag har skickat in min ansökan?
Försäkring
Språktest online
Vilka praktikvärdar är godkända

Villkor och ansökan

Som sökande ska du

 • upprätta ett Learning Agreement tillsammans med din praktikvärd och din studievägledare/internationella kontaktperson. (Institutionen där du är registrerad kontrollerar att praktiken passar in i den examen du studerar för.)
 • vara registrerad student på heltidsstudier vid Umeå universitet när du söker stipendium (detta gäller även om du ska genomföra praktiken efter du har slutfört dina studier vid Umeå universitet).
 • bedriva studier som syftar till en erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet (Umeå universitet).
 • blogga under praktikperioden.
 • utföra hela praktiken hos samma praktikvärd och bo i praktiklandet under hela din praktikperiod.
 • genomgå ett språktest före och efter praktikperioden*
 • lämna in ett Traineeship certificate, ett Erasmus Attendance Certificate och fylla i en slutrapport.
 • inte ta emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet samtidigt.

Din praktik ska

 • vara på heltid och omfatta minst 60 dagar och som längst 6 månader (med möjlighet till förlängning upp till ett år om det finns tillräckligt med medel kvar).
 • ske vid ett godkänt företag/organisation** i något av programländerna i Erasmusprogrammet***
 • tillgodoräknas inom dina studier vid Umeå universitet, alternativt erkännas i ett Diploma Supplement (detta gäller inte för studenter som är nyligen utexaminerade och genomför Erasmuspraktik).

Så här ansöker du:

Du börjar med att fylla i en webbansökan om stipendium för Erasmuspraktik (webbansökan inkluderar motivationsbrev):
Ansökan om Erasmus praktikstipendium

Inom tio dagar får du en inbjudan via e-post till Umeå universitets Cambrosida för Erasmuspraktik. När du har fått tillgång till sidan hittar du mer information om vad du behöver göra för att ha en komplett ansökan. Ansökan måste vara komplett senast 30 dagar innan du påbörjar din praktik, därför är det viktigt att du skickar in din webbansökan i god tid, gärna två månader innan praktikens startdatum. 

Prioriteringsordning

Antalet stipendier är begränsade och fördelas enligt principen "först till kvarn" så länge det finns medel kvar. Du ska därför fullfölja din ansökan senast två veckor efter du har fått tillgång till Cambrosidan. Om det finns fler sökanden än medel kommer ett urval att göras baserat på ett antal kriterier som finns i dokumentet "Prioriteringsordning" under Relaterad information.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

Stipendieansökningar handläggs regelbundet, med undantag för juli månad. Om din ansökan beviljas kommer ett Grant Agreement (GA), ett stipendieavtal, att upprättas mellan dig och Umeå universitet.

Stipendiebelopp och utbetalning

Stipendiebeloppet uppgår till 510–615 euro/praktikmånad.  De aktuella stipendienivåerna gäller för dig som påbörjar din praktik före den 27 augusti 2018. Ungefär sjuttio procent av den totala summan utbetalas till dig i början av praktikperioden. Det resterande beloppet betalas ut när du har avslutat din praktik och uppfyllt villkoren som nämns under "Villkor och ansökan".

Stipendiet betalas ut den 25:e varje månad. Utbetalningen är i enlighet med den valutakurs som fanns då universitetet tog emot praktikmedlen.

Om du avbryter din praktik eller inte uppfyller villkoren kan du bli tvungen att återbetala hela, eller delar av, stipendiet.

Försäkring

Som Erasmuspraktikant är du försäkrad genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. Om du åker på poänggivande praktik får du ditt försäkringsintyg av studievägledaren/internationella kontaktpersonen vid din institution.

Om du inte får tillgodoräkna dig praktiken i dina studier vid Umeå universitet får du ditt försäkringsintyg av International Office genom att skicka ett e-post till erasmusstipendium@umu.se.

Det är upp till dig som student att se över ditt försäkringsskydd och bedöma ditt försäkringsbehov.

*Språktest (Online Linguistic Support)

Du ska göra ett språktest före och efter din praktikperiod. Testet är webbaserat och du gör det i det språk som blir ditt arbetsspråk, i dagsläget kan du göra testet i något av följande språk: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK eller SV.

Ditt resultat påverkar inte din möjlighet att få stipendium utan är enbart för att du ska få ett besked om vilken nivå din kunskap motsvarar. Om ditt resultat är B1 eller lägre får du en inbjudan till att gå en språkkurs online. 

Vilka praktikvärdar är godkända?

**Godkända företag/organisationer

Företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn är godkända praktikvärdar.

Organisationer som inte är berättigade att stå som värd för praktik för utresande studenter från Sverige:

 • EU-institutioner och andra EU-organ:
  http://europa.eu/institutions/index_en.htm
 • Organisationer som hanterar EU-program
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel (t.ex. European University Institute i Italien och Collage of Europe i Belgien och Polen)

***Erasmusprogrammets medlemsländer (behöriga länder att resa till):

 • De 28 EU-länderna (gäller inte Sverige) samt Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet och Makedonien.
 • "Outermost  regions”: Kanarieöarna,  Madeira,  Azorerna,  Mayotte,  Martinique,  Guadeloupe,  Franska Guyana, Réunion, Saint-Martin och Saint-Barthélemy.
 • Länderna och territorierna i EUs lista över ”Overseas countries and   territories”:
  Overseas countries and territories

Visste du att...

...som student kan du resa ut på studier/praktik inom Erasmus+ sammanlagt tolv månader per utbildningsnivå, dvs tolv månader på respektive kandidat-, master- och doktorandnivå.
...om du har en funktionsnedsättning kan du tilldelas ett högre stipendiebelopp från Erasmusprogrammet för att täcka extra kostnader vid särskilda behov, t.ex. specialtransport, anpassat boende och förberedande teckenspråkskurs. Om du vill ha mer information, mejla erasmusstipendium@umu.se.
...Om du vill genomföra Erasmuspraktik efter att du slutfört dina studier (recent graduate), krävs det att du ansöker om stipendium under din sista termin som registrerad student vid Umeå universitet. Om du beviljas stipendium måste du ansöka om examen innan du påbörjar din praktik. Om du åker på praktik efter examen kommer du inte få högskolepoäng för praktiken och inte få det omnämnt i ditt Diploma Supplement. Du måste ha genomfört din praktik senast tolv månader efter du har avslutat dina studier vid Umeå universitet. Om du har fått din examen utfärdad kan du inte längre ansöka om praktik.


Sidansvarig: Anna Sjöqvist

Utskriftsversion