Stipendier

När du åker på utbyte kan du i vissa fall få ett stipendium. En del av programmen kräver att du gör en separat stipendieansökan och för en del program ingår din stipendieansökan i ansökan till utbytesplatsen. Om du har ordnat dina studier utomlands på egen hand finns det inga stipendier att söka från Umeå universitet men det kan finnas stipendier från organisationer som du kan söka.

Nya rutiner för utbetalning av stipendium

Umeå universitet har bytt bank till Danske Bank. Vi kommer att publicera information om hur ansökan för stipendium går till när rutinerna är klara. Om du ska få ett stipendium utbetalat kontakta outgoing.io@umu.se för nordlysstipendium och erasmusstipendium@umu.se för studier eller praktik inom Erasmus.

Erasmus+

Du ansöker om stipendiet när du har tilldelats en Erasmus+ utbytesplats via din institution eller International Office. Den internationella kontaktpersonen på din institution eller studieprogram måste informera International Office om att du har tilldelats en utbytesplats. När det är gjort kommer du att få en inbjudan via e-post till Umeå universitets Cambro-sida för Erasmusstipendium. På sidan hittar du information om hur du går tillväga för att göra en stipendieansökan. Du måste göra en komplett ansökan innan du påbörjar dina utbytesstudier.

Extra medel om du har en funktionsnedsättning
Om du har en funktionsnedsättning kan du tilldelas ett högre stipendiebelopp från Erasmusprogrammet för att täcka extra kostnader vid särskilda behov, t.ex. specialtransport, anpassat boende och förberedande teckenspråkskurs. Om du vill ha mer information, mejla erasmusstipendium@umu.se.

Nordplus

Ämnesnätverk

Om du är nominerad till en utbytesplats via din institutions ämnesnätverk ska du kontakta den internationella kontaktpersonen på din institution för att få information om hur du ansöker om ett stipendium.

Nordlys

Om du är nominerad som utbytesplats via det ämnesövergripande nätverket Nordlys får du en länk till stipendieansökan per e-post.

  1. Fyll i ansökan online.
  2. Skriv ut ansökan och skriv under den.
  3. Lämna ansökan och antagningsbesked eller intyg från parktikvärd till Infocenter i Universumhuset. Adressera kuvertet till International Office och märk det med Nordlys.

Linneaus-Palme

Om du har fått en utbytesplats via Linnaeus-Palme är det din institution som har information om stipendiet. Kontakta den internationella kontaktpersonen på din institution.

North2north

Ansökan om stipendium ingår i ansökan till programmet. Du behöver därför inte göra en separat stipendieansökan.


Sidansvarig: Monika Larsson

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Tips på stipendier

Här är några tips på sajter där du kan hitta stipendier att söka.

www.globalgrant.com www.studentstipendium.sewww.studiestipendier.se/student