Till umu.se
Nederländerna/Netherlands Frankrike/France Australien/Australia Kanada/Canada Singapore Kanada/Canada

Utbytesstudier

Som utbytesstudent spenderar du en termin eller ett läsår vid ett av Umeå universitets partneruniversitet runt om i världen. Du betalar inte studieavgift till det utländska lärosätet och du kan ansöka om att få dina studier tillgodoräknade i din utbildning.

Att studera som utbytesstudent innebär att Umeå universitet har kommit överens med partneruniversitet utomlands om att "byta studenter" med varandra och att studieresultaten kan tillgodoräknas vid hemuniversitetet. På så sätt blir studierna vid partneruniversitetet avgiftsfria och din totala studieperiod blir inte längre än vid normal studiegång, förutsatt att du får tillgodoräkna dig dina poäng.

Vart kan jag åka?

Vart du kan åka beror på vad du studerar här vid Umeå universitet. Det finns universitetsövergripande avtal som är öppna för nästan alla studenter och det finns utbytesavtal som är kopplade till en specifik institution, fakultet eller utbildning.

Hur ansöker jag?

Beroende på vilket utbytesavtal och program du ansöker till finns det olika ansökningsförfaranden. Du ska alltid först göra en ansökan till Umeå universitet innan du ansöker till partneruniversitetet.

  1. Gör en ansökan till Umeå universitet
    Om du vill söka till institutions- eller fakultetsanknutna utbytesplatser är det till din institution eller fakultet du gör din ansökan och om du vill söka till universitetsövergripande avtal lämnar du in en ansökan till International Office.
  2.  Ansök till värduniversitetet
    Om du blir tilldelad en utbytesplats måste du göra en ansökan till värduniversitetet för att få ett slutgiltigt besked.

Kom ihåg!

Till dess att du blir antagen benämns du som nominerad student. Det är ingen garanti att bli antagen av värduniversitetet men det är sällsynt att inte bli det.

Tips!

  • Tänk noga igenom vart du vill åka och varför du vill åka just dit, det ökar dina chanser att göra en bra ansökan.
  • Kontakta din studievägledare eller internationella kontaktperson för att få reda på vilka kurser du bör läsa utomlands för att passa in dem i din utbildning gällande ämne och studienivå.
  • Läs på om det universitet du vill åka till så att du vet att det finns kurser som du vill och kan läsa.