Till umu.se

Utbytesstudier inom Europa

Inom Europa kan du åka till partneruniversitet som ingår i utbytesprogrammen Erasmus+ eller Nordplus. Du betalar inte studieavgift till universitetet du åker till och du kan ta med dig ditt studiemedel. Genom programmen kan du dessutom få ett stipendium för din studieperiod utomlands. När du kommer hem ska du kunna tillgodoräkna dig poängen så att dina studier inte förlängs av utbytet.

Nederländerna

De allra flesta utbytesavtal inom Europa är tecknade på institutions- eller fakultetsnivå vilket innebär att du ska vända dig till den internationella kontaktpersonen på din institution eller fakultet för att få mer information om vilka utbytesmöjligheter som finns och hur ansökan går till.

Det finns ett fåtal utbytesplatser inom Europa som är universitetsövergripande och som är öppna för alla studenter oavsett vilken institution de tillhör.

Gå direkt till
Studera i EU/EES-länderna genom Erasmus+
Studera i Norden eller Baltikum via Nordplus

Studera i EU/EES-länderna genom Erasmus+

Som Erasmusstudent studerar du heltid på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land, under en period på 3–12 månader, på samma villkor som de inhemska studenterna. Du kan resa ut på studier/praktik inom Erasmus+ sammanlagt 12 månader på respektive kandidat-, master- och doktorandnivå. Genom programmet kan du få ett stipendium för dina studier utomlands.

Är jag behörig?

Om du söker ett Erasmusstipendium får du inte samtidigt uppbära ett stipendium eller liknande från Universitets- och högskolerådet eller ett annat EU-organ. Du får inte heller ha varit på Erasmusutbyte eller praktik i mer än 12 månader på samma studienivå, inklusive den studieperiod du söker stipendium för.

För att vara behörig till Erasmus+ gäller att du

 • ska vara registrerad student vid Umeå universitet.
 • har studerat vid ett universitet eller högskola (heltidsstudier) i minst ett år vid avresa. 
 • bedriver studier som syftar till erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet.
 • bor i värdlandet under utbytesperioden.

Du kan läsa om behörighetskraven för praktik inom Erasmus+ här:
Praktisera utomlands

Ansökan

Det är olika ansökningsförfarande beroende på om du vill söka en utbytesplats som hanteras av din institution eller fakultet eller om du söker en utbytesplatas som hanteras av International Office.

Institutions- och fakultetsanknutna utbytesplatser

Om du vill åka på ett utbyte till ett partneruniversitet som din institution eller fakultet har avtal med ska du ta kontakt med din internationella kontaktperson för att få information om hur ansökan går till och när sista ansökningsdag är. Oftast brukar sista ansökningsdag vara under våren, januari–mars, men det varierar mellan institutioner.

Universitetsövergripande utbytesplatser

Ett fåtal utbytesplatser inom Erasmus+ är öppna för alla studenter, oavsett institutionstillhörighet. Platserna finns vid:

 • Würzburgs universitet (tyska Julius-Maximilians-Universität Würzburg).
 • Keele University i Storbritannien.

För att söka ska du

 • Spara ner Ansökningsblankett under Ansökan 2018/2019.
 • Fylla i blanketten, skriv ut och skriv under.
 • Lämna in din ansökan i ett kuvert till Infocenter i Universum. Kuvertet ska vara adresserat till Outgoing, International Office och märkt Nordlys/Erasmus+.

Sista ansökningsdag är den 1 mars varje år.

Stipendieansökan

Om du får en utbytesplats inom Erasmus+ ansöker du om ett stipendium via International Office.Stipendier

Studera i Norden eller Baltikum via Norplus

Nordplus är ett nätverk som består av universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Inom Nordplus kan du studera eller göra praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land under en period om 1–12 månader. Om du endast kan studera utomlands en kortare period finns det möjlighet till ett kortare utbyte, från 5 arbetsdagar upp till en månad, genom så kallad expressmobilitet.

Är jag behörig?

För att vara behörig till en utbytesplats inom Nordplus ska du

 • studera på grund eller avancerad nivå.
 • ha genomfört minst ett år av din utbildning vid Umeå universitet innan avresa (undantaget är studenter som läser på ett joint master-program).
 • bo på studieorten under utbytesperioden.
 • skriva en reserapport efter utbytet som beskriver dina erfarenheter av utlandsvistelsen.

Ansökan

Inom Nordplus finns det ämnesnätverk och nätverket Nordlys som är ämnesövergripande.

Ämnesnätverk

Om du vill söka via ett ämnesnätverk som din institution ingår i ska du kontakta internationella kontaktpersonen på institutionen för att få veta mer om hur ansökan går till och när sista ansökningsdag är.

Nordlys - ämnesövergripande

Om din institution inte ingår i ett Nordplusnätverk kan du ansöka om en plats i det ämnesövergripande nätverket Nordlys som är öppet för alla studenter. International Office utlyser utbytesplatserna i slutet av januari/början av februari. Om det finns restplatser utlyser vi dem i september.

För att söka ska du:

 1. Spara ner Ansökningsblankett under Ansökan 2018/2019.
 2. Fylla i blanketten, skriv ut och skriv under.
 3. Lämna in din ansökan i ett kuvert till Infocenter i Universum. Kuvertet ska vara adresserat till Outgoing, International Office och märkt Nordlys/Erasmus+.

Sista ansökningsdag är den 1 mars varje år. För restplatserna är sista ansökningsdag vanligtvis 15 september.

Stipendieansökan

Om du får en utbytesplats inom Nordlys ansöker du om ett stipendium via International Office.Stipendier

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Studenter som på grund av en funktionsnedsättning behöver särskilt stöd för att kunna delta i utbytet kan ansöka om extra medel för att täcka kostnaderna för det. För mer information kontakta din institution.


Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Ansökan 2018/2019

Keele, Würzburg och Nordlys

Ansökningsblankett


Utbyte via din fakultet

Din fakultet eller institution har egna utbytesavtal som du kan söka förutom de avtal som är universitetsövergripande.

Vad studerar du?

Beteendevetenskap, Samhällsutveckling, Turism och gastronomi, Information, IT och Media, Ekonomi och Juridik, Kost och Idrott.Gå till Samhällsvetenskapliga fakulteten

Språk, religion, historia, arkeologi, filosofi, idéhistoria, konst, medier
och kultur.

Gå till Humanistiska fakulteten

Arkitektur, matematik, teknik, fysik, kemi, biologi, datavetenskap, design.

Gå till Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Vård och hälsa.

Gå till Medicinska fakulteten