Till umu.se

Efter hemkomst

När du har kommit hem från din utlandsvistelse finns det några praktiska saker du måste ordna och några saker att tänka på.

pilarAnsök om att tillgodoräkna dina studier

 När du har slutfört dina studier vid en utländsk högskola kan du få dem
tillgodoräknade vid Umeå universitet. Om dina utlandsstudier blir tillgodoräknade behöver du inte läsa motsvarande kurser vid Umeå universitet.
För att dina utlandsstudier ska bli inlagda i Ladok krävs att du har ansökt om och fått beslut om tillgodoräknande.

penna och papperFyll i en reserapport

Om du har åkt som utbytesstudent via ett universitetsövergripande avtal kan du fylla i en reserapport när du kommer hem där du beskriver dina upplevelser. Reserapporten kan inspirera andra studenter att åka ut och vara till hjälp för de som vill åka till samma universitet som du har studerat vid.

Bli Buddy!

Vill du ha fortsatt kontakt med internationella studenter? Gå med i buddyprogrammet! Som buddy är du med i en buddygrupp som består av som består av 8–10 etablerade studenter och 20–25 nya internationella studenter. Tillsammans hittar ni på olika sociala aktiviteter.