Till umu.se

Utbytesstudier i låg- och medelinkomstländer

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram som möjliggör utbyten i låg- och medelinkomstländer. Du betalar inte studieavgift till värdlärosätet och du kan ta med ditt studiemedel. Genom programmet kan du dessutom få ett stipendium. För att åka på utbyte genom Linnaeus-Palme måste institutionen där du studerar delta i ett Linnaeus-Palme-projekt.

Uganda

Ditt utbyte ska omfatta minst 12 veckor och max 20 veckor. Om du åker på utbyte genom progammet kan du få ett stipendium för din studieperiod utomlands. När du kommer tillbaka ska dina studier kunna tillgodoräknas inom din utbildning vid Umeå universitet.

Är jag behörig?

För att söka till Linnaeus-Palme ska du

  • studera på grund- eller avancerad nivå.
  • ha genomfört ett år av din utbildning innan avresa.
  • skriva en reserapport när du kommer hem som beskriver dina erfarenheter från utlandsvistelsen.
  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige, alternativt nordisk medborgare som har varit folkbokförd i Sverige i minst ett år vid avresan.

Ansökan

Institutioner som ingår i ett Linnaeus-Palme-projekt ansvarar för att välja ut studenter som får en utbytesplats. Kontakta den internationella kontaktpersonen på din institution för att få veta om det finns möjlighet för dig att ansöka om en utbytesplats via Linnaeus-Palme.

Stöd för delatagare med funktionsnedsättning

Om en deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin utbytestid finns möjlighet för hemlärosätet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. För mer information kontakta din institution.


Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.