Till umu.se

Utbytesstudier utanför Europa

Du kan åka som utbytesstudent till ett partneruniversitet utanför Europa via de universitetsövergripande avtalen, utbytesprogrammet north2north eller via din institution eller fakultet om de har egna utomeuropeiska avtal.

Montreal

Om du vill söka en utbytesplats via ett avtal som är tecknat hos din fakultet eller institution, eller om du vill söka ett utbyte i ett utvecklingsland via Linnaeus-Palme ska du kontakta din internationella kontaktperson.

Universitetsövergripande avtal

De universitetsövergripande avtalen är öppna för studenter från samtliga fakulteter vid Umeå universitet, med ett fåtal undantag. Du kan söka om du studerar på grundnivå eller avancerad nivå.

Är jag behörig?

För att vara behörig till en utbytesplats via de universitetsövergripande utbytesplatserna ska du

  • vara registrerad vid Umeå universitet vid ansökningstillfället eller ha ett registrerat studieuppehåll under det läsår du gör din ansökan.
  • ha avklarat minst 15 hp vid Umeå universitet när du gör din ansökan till International Office.
  • ha avklarat minst 60 hp vid Umeå universitet innan avresa.
  • planera dina utbytesstudier i samråd med din ämnesinstitution så att du kan tillgodoräkna studierna i din utbildning. Din ansökan ska också skrivas under av din studie- eller programvägledare.
  • ha dokumenterade språkkunskaper i undervisningsspråket. Engelska: kunskaper motsvarande treårig gymnasieskola med lägst betyg VG eller minst B enligt det nya betygssystemet från gymnasiekurs A (eller lägst betyg G från gymnasiekurs B eller C enligt det nya betygssystemet) eller annat genomgånget språktest. För övriga språk (franska och spanska) gäller lägst betyg G eller C enligt det nya betygssystemet (gymnasiekurs B)

Ansökan

Ansökningsformuläret öppnar i början av oktober och sista ansökningsdag är den 15 november varje år.

Du ansöker för att åka ut höstterminen eller vårterminen nästföljande läsår (t.ex. om du vill åka ut läsåret 2018/2019 ska du ansöka senast 15 november 2017). Du hittar mer information om ansökningsprocessen under Utlysning universitetsövergripande utbytesplatser.

Din ansökan ska lämnas in till Infocenter. Om du lämnar in ansökan efter stängning, ska du lägga den i den svarta brevlådan utanför ingången till Universum.


Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Utlysning universitetsövergripande utbytesplatser

Ansökningsomgången inför 2018/2019 är nu stängd. Sista ansökningdag var den 15 november.

Den 16 januari 2018 är urvalet färdigt och då kommer alla som ansökt om en utbytesplats att, via e-post, få besked om de fått en nominering eller inte. Reservplatser fördelas därefter.

Behörighet- och urvalsregler

Checklista

Informationsbroschyr om partneruniversitet

Svarsblankett


Utbyte via din fakultet

Din fakultet eller institution har egna utbytesavtal som du kan söka förutom de avtal som är universitetsövergripande.

Vad studerar du?

Beteendevetenskap, Samhällsutveckling, Turism och gastronomi, Information, IT och Media, Ekonomi och Juridik, Kost och Idrott.Gå till Samhällsvetenskapliga fakulteten

Språk, religion, historia, arkeologi, filosofi, idéhistoria, konst, medier
och kultur.

Gå till Humanistiska fakulteten

Arkitektur, matematik, teknik, fysik, kemi, biologi, datavetenskap, design.

Gå till Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Vård och hälsa.

Gå till Medicinska fakulteten