Till umu.se

Vanliga frågor

Allmänt

Kan jag söka utbytesstudier till vilket universitet som helst?

Du kan endast söka utbytesstudier till ett universitet som Umeå universitet har utbytesavtal med. Du hittar dessa i avtalsdatabasen. Du kan dock inte åka till alla de universitet som finns listas där. Flera avtal är endast öppna för studenter på en viss fakultet eller institution. För att ta reda på vilka universitet just du kan åka till söker du efter din institution i avtalsdatabasen.

Jag läser min sista termin på programmet nu, kan jag ändå söka utbytesstudier inom universitetets avtal för utresa nästa termin?

Du ska tillgodoräkna dig dina utbytesstudier i din examen när du åker ut inom avtal. Därför kan du inte studera utomlands inom avtal efter det att du är färdig med dina studier vid Umeå universitet.

Måste jag betala terminsavgift till det universitet jag åker till?

Nej, när du studerar utomlands inom ett av våra utbytesavtal ska du aldrig betala terminsavgifter. Du kan dock behöva betala kåravgifter eller liknande till organisationer på partneruniversitetet.

Måste jag läsa samma kurser som hemma medan jag är på utbyte?

När du läser utomlands inom ett utbytesavtal ska du tillgodoräkna dig dina studier i den examen du planerar ta ut från Umeå universitet. Därför måste du få de kurser du läser under din utlandsvistelse godkända av din institution eller ditt utbildningsprogram. Om ditt program har en fri termin som du åker ut under kan du ha möjlighet att studera något annat än de ämnen du studerar här hemma. Prata med studievägledaren eller den internationella kontaktpersonen på ditt program eller den institution som ansvarar för det ämne du har tänkt läsa innan du väljer kurser.

I mitt utbildningsprogram läser vi kurser på flera olika institutioner. Vilken institutions avtal kan jag åka på utbyte inom?

Det beror på vad du tänkt läsa under din utbytestermin, eller vilken institution du tillhör under den termin du tänkt studera utomlands. Vänd dig direkt till de internationella kontaktpersonerna på de aktuella institutionerna och fråga dem om dina möjligheter att studera utomlands inom deras utbytesavtal.

Om ansökan

Hur vet jag vilka universitet som har mitt ämne eller de kurser jag vill läsa?

Institutionsavtal sluts mellan en institution på Umeå universitet och motsvarande institution på partneruniversitet, så om du åker ut genom ett av din institutions avtal kan du förutsätta att motsvarande ämne finns att läsa på partneruniversitetet. I annat fall råder vi dig att gå in på partneruniversitets websida, som du kan nå via avtalsdatabasen. Om du har frågor kan du vända dig till kontaktpersonen för det aktuella universitetet. Vem det är anges också i avtalsdatabasen.

Måste jag bestämma på en gång vilka kurser jag vill läsa?

I vissa fall måste du göra en preliminär studieplan där du anger specifika kurser vid partneruniversitetet som du vill läsa, redan i din ansökan om en utbytesplats.

Vilka dokument ska jag skicka med ansökan?

Det varierar lite beroende på vilket program du åker ut inom och vilken institution du tillhör. Ta kontakt med kontaktpersonen för det avtal du vill söka till.

Om stipendier

Till vilka utbytesplatser kan jag få ett stipendium?

Till alla utbytesplatser inom Erasmus, Nordplus, Linneaus-Palme och North2North kan du söka stipendium från programmen. Till utbytesplatser inom centrala och fakultetsavtal finns i regel inga stipendier att söka genom universitetet.

Hur och när betalas stipendiet ut?

Stipendiet betalas som regel ut till det konto som du angivit i de ansökningsblanketter som du fyllt i för att kunna ta emot stipendiet. Tidpunkten för utbetalning kan variera beroende på program och när du lämnade in ansökningsblanketten. Var dock beredd att vänta lite på stipendiet efter det att du lämnat in ansökningsblanketten. Utbetalning kan inte ske från ena dagen till den andra.

Om mina möjligheter att få åka på utbytesstudier

Vart kan jag åka?

För att ta reda på vart just du kan åka, sök på institution i vår avtalsdatabas. Du får då fram alla utbytesavtal som studenter vid din institution har möjlighet att söka till.

Kan jag åka på utbyte tillsammans med en vän eller partner?

Det är inte omöjligt, men det finns ett par möjliga hinder. Om ni läser olika program eller vid olika institutioner så kan ni inte åka ut inom samma institutionsavtal. Till några platser finns det flera sökande per plats. I dessa fall görs ett urval som kan göra att ni kanske inte båda kommer med till samma universitet.

Min institution har inga utbytesavtal, kan jag ändå åka på utbytesstudier?

Du kan alltid söka utbytesplats genom de universitetsövergripande avtalen som är öppna för alla studenter. Du kan även försöka prata med de internationella kontaktpersonerna på andra institutioner inom samma eller närliggande ämnesområden för att se om du kan få åka på utbyte inom ett av deras avtal.

Om tillgodoräknande

Vad innebär det att tillgodoräkna sig kurserna som jag läser utomlands?

Det innebär att dessa kurser och de resultat som du uppnått på dem (alternativt de resultat som de översätts till i den svenska betygsskalan) kommer ingå i kurslistan på ditt examensbevis. På detta sätt blir din utbildning alltså inte längre av att du åker på utbytesstudier, eftersom du inte måste "läsa om" kurser eller terminer när du kommer hem.

Måste jag tillgodoräkna mig kurserna som jag läser utomlands?

Ja, du måste tillgodoräkna dig de kurser som du läser under dina utbytesstudier. Om du läser fler poäng än du behöver för heltidsstudier är det möjligt att du kan utelämna vissa poäng.

Hur ska jag göra för att få mina kurser tillgodoräknade?

Se till att ha fullständiga betyg från partneruniversitetet. Likaså att ha med kursplaner, litteraturlistor och eventuellt kopior på arbeten, inlämningsuppgifter och tentamensresultat som du samlat på dig under dina utbytesstudier.
Läs mer och ansök om tillgodoräknande