Studiemiljö och lika villkor

Umeå universitet vill erbjuda dig som student en studie- och arbetsmiljö där respekt för och tillit till individen är vår värdegrund. Arbetet och våra relationer ska präglas av respekt, lyhördhet och en positiv människosyn. Öppna samtal mellan människor med olika bakgrund, perspektiv och kompetens lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling.

Studietiden är för de flesta studenter en spännande och utvecklande period i livet. Ibland kan dock oförutsedda saker hända. Här hittar du information om vilka regler som gäller och vart du ska vända dig om du stöter på problem.

Studentinflytande och studentmedverkan

Umeå universitets uppfattning är att all verksamhet som rör utbildning vid universitetet ska baseras på samarbete mellan personal och studenter. Detta samarbete ska i sin tur bygga på en strävan till ömsesidigt förtroende och ansvarstagande. Det finns både centrala och lokala regelverk som handlar om studentinflytande och studentmedverkan.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion