Till umu.se

Bli vän med skrivprocessen

En lunchföreläsningsserie om framgångsrika strategier vid akademiskt skrivande.

Skrivandet är en process och ibland en stor utmaning för många studenter.

Under hösten anordnar Studieverkstaden en föreläsningsserie som fokuserar på olika steg i skrivprocessen. Vid varje föreläsning tar vi upp strategier och verktyg som kan hjälpa dig med skrivande och källhantering. Du kan gå på alla föreläsningar eller på några av dem. Du behöver inte föranmäla dig till föreläsningarna. Alla studenter vid Umeå universitet är välkomna.

Utöver föreläsningarna finns ett antal webbsidor med anknytning till föreläsningsserien. För varje föreläsning finns en motsvarande webbsida med mer information och länkar till bra webbresurser. Efter varje föreläsning blir respektive webbsida tillgänglig.

Bli vän med skrivprocessen genom att besöka våra föreläsningar. 

Program höstterminen 2017

12 sep Vad är skrivprocessen?
14 sep Planera din tid och ditt skrivande
19 sep Hur fixar jag syfte och frågeställning?
21 sep Hitta bra källor till uppsatsen
26 sep Värdera källornas trovärdighet och vetenskapliga status
28 sep Hur kan jag enkelt och tidigt skapa en referenslista?
3 okt Vad är viktigast i en vetenskaplig text?
5 okt Anteckna mer effektivt
10 okt Strukturera din akademiska text
12 okt Lär dig citera, parafrasera och sammanfatta
17 okt Hitta den akademiska stilen i ditt skrivande
19 okt Redigera din text och hitta den röda tråden
24 okt Hur finslipar jag texten innan inlämning?
26 okt Hur lyckas jag med min presentation?

Vi ses!


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Pencils

Information

När?
Tisdagar och torsdagar
kl. 12:15–13:00

Var?
Balkongen - universitetsbiblioteket
(inne i Forskningsarkivet)

Ingen anmälan - bara kom!