Blanketter för studenter

Här finns de blanketter du behöver om du vill ansöka om studieuppehåll, studieavbrott, parallelläsning eller att byta från tillfälligt till svenskt personnummer.

Ansökan om studieuppehåll

Du som är antagen till utbildning och vill göra ett uppehåll i studierna kan ansöka om studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll innebär att du är garanterad en plats på utbildningen för en viss termin om du anmäler dig för att återuppta studierna enligt reglerna som anges i Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå.

Om du inte beviljas studieuppehåll kan du läsa mer i regeln om möjligheten att anmäla studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år.

Ansökan om studieuppehåll lämnas till den institution eller motsvarande som ansvarar för kursen eller programmet.
Ansökan om studieuppehåll

Anmälan om studieavbrott

Du som är antagen till utbildning och vill avbryta dina studier kan anmäla ett studieavbrott. Om du vill avbryta studierna inom tre veckor efter kursstart gör du det på fliken Mina studier i Portalen.

Vill du avbryta studierna mer än tre veckor efter kursstart använder du blanketten nedan. Anmälan lämnas till den institution eller motsvarande som ansvarar för kursen eller programmet.
Anmälan om studieavbrott

Ansökan om parallelläsning

Om du vill läsa mer än 45 högskolepoäng per termin vid Umeå universitet ska du ansöka om parallelläsning.
Endast sökande som klarat minst 60 högskolepoäng kan beviljas parallelläsning. Bilagan insändes till Studentcentrum/Antagningen med anmälan eller som komplettering till tidigare insänd anmälan till Umeå universitet.
Ansökan om parallelläsning

Ansökan om att byta från tillfällig identitet till svenskt personnummer

Om du inte är folkbokförd i Sverige när du antas till studier får du automatiskt en tillfällig identitet i antagningssystemet och i studiedokumentationssystemet (Ladok). De studier du påbörjar och genomför registreras i Ladok under den tillfälliga identiteten.

Blir du senare folkbokförd i Sverige måste du ansöka om att den tillfälliga identiteten byts till det svenska personnumret för att dina genomförda studier ska registreras rätt i Ladok. Fyll i den här blanketten och skicka den med internpost till Studentcentrum/Ladokgruppen, eller lämna in den i Infocenter.

Byte från tillfällig identitet till svenskt personnummer vid Umeå universitet


Sidansvarig: Antagning

Utskriftsversion