Till umu.se

För dig som är programstudent

Om du studerar på ett utbildningsprogram så innebär det att du läser kurser inom det programmet. Antingen gör ansvarig institution (programvägledare) en beställning på de kurser du ska läsa kommande termin, en så kallad gruppanmälan, eller också ska du själv söka de kurser du ska läsa inom programmet, så kallade valbara kurser. Ibland kan programvägledaren ha beställt att du ska gruppanmälas till en eller flera kurser under en termin, och sedan ska du själv välja resterande programkurser. Allt detta får du information om i god tid innan sista anmälningsdag.

För dig som ska läsa förvalda programkurser ("gruppanmälan")

Logga in med din CAS- inloggning i Antagning.se och kontrollera att de kurser du ska vara anmäld till finns i din anmälan. Tänk på att kurserna totalt inte behöver omfatta 30 hp. Det kan vara så att du ska fortsätta läsa kurs/-er som du registrerats på tidigare terminer och som löper över flera terminer. De kurser som ska finnas i din anmälan är endast kurser som du ska påbörja kommande termin. Om fel kurs/-er finns i din anmälan eller om du helt saknar anmälan för kommande termin ska du kontakta din programvägledare.

Tänk på att om du vill läsa en extrakurs kan du passa på att söka den nu och prioritera den i förhållande till dina programkurser. Du kan totalt antas till 45 högskolepoäng.

För dig som själv ska välja programkurser

Logga in med din CAS-inloggning i Antagning.se för att se de kurser du som programstudent kan söka inom ditt utbildningsprogram. Om du inte kan se kurserna ska du kontakta din programvägledare för information.

Tänk på att om du vill läsa en extrakurs kan du passa på att söka den nu och prioritera den i förhållande till dina programkurser. Du kan totalt antas till 45 högskolepoäng.

Instruktion för anmälan till valbara programkurser

Tacka ja till ditt antagningsbesked!

Glöm inte att tacka ja till ditt antagningsbesked som du får i mitten av juli respektive mitten av december annars stryks du från dina kurser. Detta gäller även för dig som ska läsa förvalda programkurser (dvs är "gruppanmäld"). Om detta händer måste du kontakta din programvägledare. Antagningsbeskedet kommer via e-post eller post beroende på vilket kommunikationssätt som är inställt i din profil i Antagning.se.


Sidansvarig: Antagning

Utskriftsversion

Lärarutbildningshusets ljusgård

Bild: Mattias Pettersson

Relaterad information

Institutioner och enheter