Till umu.se

Viktiga datum

Vårterminen 2017 startar den 16 januari 2017

Information om var ditt upprop sker via välkomstbrev från respektive utbildning.

Sista anmälningsdag

Designhögskolan, masterprogram samt ett-årigt kurspaket.

15 januari (För att ansöka till designhögskolan krävs speciell behörighet.)
Läs mer om Designhögskolans utbildningar

Designhögskolan, Kandidatprogrammet i industridesign 3 mars

Kandidatprogrammet i Fri konst samt Masterprogrammet i fri konst

3 mars
Sommaruniversitetet 16 mars
De flesta utbildningsprogram och kurser 15 april respektive 15 oktober

Tidsplan för dig som tänker söka

Vt 2017 Ht 2017
15 september 15 mars Webbanmälan öppnar
15 oktober 18 april Sista dag för anmälan
oktober- november april- juni Kontrollera dina uppgifter på
www.antagning.se eller i
kontrollbesked per post
1 december 21 juni Sista kompletteringsdag
8 december 13 juli Antagningsbesked 1
(e-post eller post)
19 december, se antagningsbesked 28 juli, se antagningsbesked Sista svarsdag
22 december 3 augusti Antagningsbesked 2
(e-post eller post)

Sommarkurser 2017

22 feb Webbanmälan öppnar
15 mars Sista dag för anmälan
Mars- April Kontrollera dina uppgifter på www.antagning.se
eller i kontrollbesked per post.
2 Maj Antagningsbesked (e-post eller post)

Terminstider vid Umeå universitet

Höstterminen 2017: 2017-08-28 - 2018-01-14

Indelad i fyra 7,5 högskolepoängskurser med normal studietakt*
2017-08-28 - 2017-09-27
2017-09-28 - 2017-10-30
2017-10-31 - 2017-11-30
2017-12-01 - 2018-01-14

Vårterminen 2017: 16 januari - 4 juni

Indelad i fyra 7,5 högskolepoängskurser med normal studietakt*
2017-01-16 - 2017-02-15
2017-02-16 - 2017-03-21
2017-03-22 - 2017-04-27
2017-04-28 - 2017-06-04

Höstterminen 2016: 29 augusti - 15 januari

Indelad i fyra 7,5 högskolepoängskurser med normal studietakt*
2016-08-29 - 2016-09-28
2016-09-29 - 2016-10-31
2016-11-01 - 2016-12-01
2016-12-02 - 2017-01-15

Vårterminen 2016: 18 januari - 5 juni

Indelad i fyra 7,5 högskolepoängskurser med normal studietakt*
2016-01-18 - 2016-02-17
2016-02-18 - 2016-03-21
2016-03-22 - 2016-04-28
2016-04-29 - 2016-06-05

Höstterminen 2015: 31 augugsti - 17 januari

Indelad i fyra 7,5 högskolepoängskurser med normal studietakt*
2015-08-31 - 2015-09-29
2015-09-30 - 2015-10-30
2015-10-31 - 2015-12-02
2015-12-03 - 2016-01-17

Vårterminen 2015: 19 januari - 7 juni

Indelad i fyra 7,5 högskolepoängskurser med normal studietakt*
2015-01-19 - 2015-02-18
2015-02-19 - 2015-03-23
2015-03-24 - 2015-05-03
2015-05-04 - 2015-06-07

Höstterminen 2014: 1 september - 18 januari

Indelad i fyra 7,5 högskolepoängskurser med normal studietakt*
2014-09-01 - 2014-09-30
2014-10-01 - 2014-10-30
2014-10-31 - 2014-12-02
2014-12-03 - 2015-01-18

Sommaruniversitetet

Sommarkurser ges fr.o.m. juni månad i anslutning till vårterminens slut t.o.m. utgången av augusti. Juli månad är undervisningsfri.

* I undantagsfall, då utbildningen kräver annan förläggning, kan avvikelser förekomma.

Läsåret 16/17
HT2016 29 augusti - 15 januari
VT2017 16 januari - 4 juni

Läsåret 15/16
HT2015 31 augusti - 17 januari
VT2016 18 januari - 5 juni

Läsåret 14/15
HT2014 1 september - 18 januari
VT2015 19 januari - 7 juni

Inskrivning kårerna

Som ny student kan du skriva in dig i en studentkår. Läs mer på kårernas hemsidor.

Högskoleprovet

Högskoleprovet är en ytterligare chans att bli antagen till universitet och högskola om gymnasiebetyget inte räcker till. Läs mer om högskoleprovet.

Studentsportardagar

En gång per termin ordnar Iksu och Upif studentsportardagar.
På höstterminen är studentsportardagen onsdagen i vecka 37.
Under vårterminen är studentsportardagen på fettisdagen.


Sidansvarig: Antagning

Utskriftsversion